Na cestě k úspěchu: Začněte svou kariéru řídit

Úspěšná kariéra, stejně jako cesta k ní, bude pro každého znamenat trochu něco jiného. Do našich představ o tom, čeho chceme v životě dosáhnout, se totiž promítá celá řada aspektů. To, jací jsme, jaké máme zkušenosti, vzorce chování, co nás motivuje či třeba jaké hodnoty vyznáváme. Když stojíme na startu, je to jiné, než když za sebou máme několikaleté zkušenosti. Vše hraje roli. Proto se i naše kariérní cíle budou v něčem shodovat, v lecčems lišit, a hlavně v průběhu času vyvíjet.

Článek pro Vás připravili partneři Kariérního centra - poradenská společnost Ernst & Young (EY)

červenec 2022

Bez popisku

Jak na to Career Management krok za krokem

Předpokladem k dosažení úspěchu je, že vynaložíme úsilí správným směrem. Bavíme-li se o úspěchu (a spokojenosti) v profesním životě, vyplatí se o kariéře přemýšlet a zejména ji řídit (v praxi se používá označení Career Management). Právě to nám pomůže při realizaci našich kariérních cílů, ať už jsou a budou jakékoliv.

1. Sebepoznání a sebeuvědomění aneb Kdo jsem a kým chci být


Mladí lidé, kteří jsou na začátku své profesní dráhy, často nevědí, co chtějí dělat, jakým směrem se vydat. Což je naprosto přirozené. I proto například poradenská společnost Ernst &Young (EY), do níž každoročně nastoupí několik desítek studentek a studentů z různých oborů, staví na myšlence Build a career as unique as you are.

Renata Fuksová, Talent Development manager a interní koučka společnosti EY, k tomu dodává: „Snažíme se podporovat jedinečnost našich lidí v celém procesu jejich kariérního růstu,” a hned také nabízí pár tipů, jak mít kariéru ve svých rukou: 

„Pro začátek je dobré uvažovat nad tím, kým jste a kým případně chcete být. Přemýšlejte o tom, co vás baví, co vám jde, kde jsou vaše silné stránky, nebojte se hledat a zkoušet. Pokuste se uvědomit, jaké hodnoty máte a jaké hodnoty má mít společnost, v níž chcete pracovat. Pokud nevíte přesně, čemu byste se chtěli věnovat, sepište si oblasti, které vás nějakým způsobem oslovují, rezonují s vámi. Pokládejte si otázky. Co nebo kdo vás inspiruje? Na čem vám záleží? Představte si budoucnost. Jak vypadá váš ideální život, který chcete žít?”

💡 Jak na sebepoznání a jaké nástroje využít, se dozvíte blíže v tomto článku.

2. Stanovte si cíle (a buďte SMART)


Víte, co vás baví a čemu byste se chtěli věnovat. Ideální doba proměnit myšlenky v konkrétní cíle. Díky nim budete mít jasnou představu, čeho chcete dosáhnout, a plán, jak to udělat. Při práci s cíli je vhodné použít metodu SMART, což znamená, že váš cíl by měl být:

S- specifický (Specific)

M- měřitelný (Measurable)

A- dosažitelný (Achievable)

R- relevantní (Relevant)

T- časově ohraničený (Time based)

3. Naučte se zaujmout a využijte příležitosti


První dojem je jen jeden. A to platí i v případě vašeho Curriculum Vitae. Zaujmout se dá nepochybně různými způsoby, skvěle postavený životopis je však stále trendy. Zbývá jen nepodcenit přípravu a je to doma.

Chcete-li mít jistotu, že se trefíte do vkusu potenciálního zaměstnavatele, zjistěte si o něm co nejvíce informací nebo se přihlaste na jeho kariérní workshop (řada firem dnes pravidelně workshopy pro studenty pořádá). Na těchto akcích se dozvíte spoustu tipů, jak postavit CV, které bude mít šanci uspět, nebo jak se co nejlépe připravit na pohovor v dané společnosti.

💡 Inspirací mohou být také kariérní stránky (např.: www.cestasey.cz), kde najdete spoustu užitečných informací a pozvánek na zajímavé akce.

Stáže a Trainee programy, které jsou dnes pro studenty velmi dobře dostupné, mohou rovněž významně pomoci při rozhodování. Člověk má obvykle tendenci si věci, s nimiž nemá přímou zkušenost, idealizovat, nebo se jich naopak obávat. Studentky a studenti, kteří se těchto programů účastní, zpravidla získají konkurenční výhodu a nezřídka i nabídku zaměstnání.

4. Pracujte na sobě a udržujte růstové myšlení


Znát své slabé stránky má jistě smysl, rozvíjet a posilovat ty silné, však bývá přínosnější. Nejjednodušší způsob, jak být v práci dlouhodobě spokojený, je vyjít z toho, co máme rádi, co nás baví a co nám jde. Nicméně, v dnešním světě, který se mění v podstatě každý den, si ale jen s tím, co v daném okamžiku umíme, nevystačíme. Proto je naprosto nezbytné na sobě celý život pracovat a učit se. Abychom byli úspěšní, mělo by být růstové myšlení součástí naší DNA. Jen tak budeme schopni čelit výzvám naší doby.

💡 Užitečným nástrojem osobního rozvoje může být mentoring. Existuje řada platforem i firem, které jej v různých podobách a za různých podmínek nabízejí. Již zmiňovaná společnost EY nabízí studentkám na míru připravený mentoringový program “DělEY business jako holka.

5. Budujte vztahy


Mít kolem sebe dobře vystavěnou síť aktivních kontaktů jednoznačně patří k tomu, co vám v životě nejvíce pomůže. Vztahy byly, jsou a budou důležité. Začněte na nich pracovat co nejdříve. Na univerzitě, prostřednictvím spolků, volnočasových aktivit, stáží. Kdekoliv, kde to půjde. Vrátí se vám to.

6. Mějte plán, ale zůstaňte flexibilní


Plánování vám nepochybně pomůže na cestě k cíli. Život ale neběží vždy přesně tak, jak si napíšeme, a tak nezbývá, než se přizpůsobit. Schopnost pružně reagovat na změny, patří ke klíčovým kompetencím, které jsou nutné pro to, abychom uspěli. Nebojte se tedy podle vývoje situace měnit plány. Vytrvejte tam, kde to má budoucnost a dává smysl, buďte flexibilní, kde to situace vyžaduje.

Štěstí přeje připraveným, a tak přejeme hodně štěstí na vaší cestě!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info