Jak na současné výzvy na trhu práce? Povíme Ti jak!

Co vše může ovlivňovat vývoj na trhu práce, zda je pracovních nabídek dostatek, nebo firmy naopak pozastavují nábor? Jak Vám s uplatněním na trhu práce může pomoci kariérní adaptabilita, jako dovednost, kterou se lze naučit? Na to Vám odpoví následující článek.

prosinec 2022

Bez popisku

Pandemie přišla nečekaně a měla a dále má velký vliv na trendy na trhu práce, například na přístup zaměstnavatelů k práci z domova. Po pandemii přišla další rána – konflikt na Ukrajině, která predikce o vývoji ekonomické situace a vývoji na trhu práce ještě více znesnadnila. Člověk je aktér v kontextu, který je často nepředvídatelný a nemusíme mít možnost ho příliš ovlivnit. Některé věci zkrátka změnit nemůžeme, jako pandemii nebo válku, ale můžeme udělat důležité kroky k tomu, abychom zlepšili svoje šance na trhu práce za jakýchkoliv podmínek – můžeme být více připravení, více znát sebe sama a můžeme mít kariérní plán.

Obavy ale nemusíme mít jen my, jako zaměstnanci, mohou je mít i zaměstnavatelé, kteří mohou dělat rozhodnutí ovlivňující i nás. Jak s tím můžeme pracovat? Základem zdravého a smysluplného fungování v takovém světě je poznání sebe i pracovního trhu.


Co ovlivňuje trh práce?

Mzdy. Příjmy. Zisky. Náborová poptávka. Míra nezaměstnanosti. Obavy a mnoho dalšího. Pro co nejlepší šanci uplatnění se na trhu práce je důležité orientovat se v kontextu, znát možné vlivy, a na základě těchto znalostí vytvořit kvalitní plán naší kariéry.

Jak funguje pracovní trh?

Trh práce je obchod, střet nabídky a poptávky. Člověk nabízí svou práci, volný čas a svoje kompetence. Zaměstnavatel poptává, chce největší kompetenci, za nejmenší možnou cenu. Jaká cena za pracovní sílu je? Podle Českého statistického úřadu byla průměrná mzda 40 086 korun za druhý kvartál roku 2022. Minulý rok 38 275 Kč. Průměrně se „každému“ zvýšila mzda o 1811 Kč. Vypadá to tedy, že lidé vydělají více peněz a jejich kupní síla je větší, je to tak? Bohužel není. Reálná mzda, která započítává inflaci, ukazuje, co si můžeme za peníze koupit. Inflace reálnou mzdu snižuje. Reálná mzda se v daném období snížila o 9,7 %. Jak s tím pracují firmy? Počítají s inflací, náklady, investicemi do růstu a přijímáním nových lidí. Počítají, zda mají na to nabírat nové zaměstnance. Pokud se firmy bojí, třeba války a covidu, trh může být víc nestabilní a náborová podávka po nových zaměstnancích nemusí být tak velká.

Faktory ovlivňující trh práce:

  • Stárnutí. Lze predikovat kolik lidí na pracovním trhu bude za nějaký čas: lidé, kteří mají nyní věk 10 let zhruba za 10 let přijdou na pracovní trh, lze tedy predikovat, jak velká pracovní síla to bude. Silná populace narozená v 60. let minulého století brzy půjde do starobního důchodu, což může způsobit více pracovních nabídek.
  • Kvalita vzdělání. Kvalitní vzdělání může pomoci se vhodně uplatnit na trhu práce. Se zvyšující se kvalitou vzdělání v dané zemi se mohou zvýšit také šance občanů na lepší pracovní nabídky a zaměstnavatelům šance na kvalitnější pracovní sílu.
  • Míra nezaměstnanosti. Aktuálně máme nízkou nezaměstnanost, firmy potřebují a hledají zaměstnance. Vysoké procento lidí práci má. Volné pozice stále vznikají, ale lidé už pracují, a tedy pracovníků není dostatek. Podle aktuální míry nezaměstnanosti lze odhadnout, jak rychle a snadno bude možné práci najít.

Aktuální trendy

Stále více se po zaměstnancích vyžaduje všestrannost, ale zároveň odbornost. Zaměstnavatelé chtějí po zaměstnancích specifické odborné znalosti, ale zároveň přenositelné kompetence, např. schopnost komunikace a práce v týmu, kterou využijete v široké škále profesí.

Pracovní pozice v procesu vývoje společnosti vznikají i zanikají. Nemáme už kata, telegrafistu, ani svačináře (ale nově máme rozvoz jídla). Jaké další pozice budou pravděpodobně v budoucnu zanikat? Například prodavači mohou být nahrazeni samoobslužnými pokladnami a překladatelé aplikacemi na překlad textů, budoucnost teprve ukáže další vývoj.


Trh práce za Covidu

Trh práce funguje ve vlnách a reaguje na ekonomický vývoj. Růst, vrchol, recese/krize a zase od znovu. Stejně tak se na pracovním trhu střídá období, které víc přeje zaměstnancůmna trhu práce je velké množství volných pracovních pozic a kandidáti si mohou vybírat a období, které víc přeje zaměstnavatelům – je naopak větší množství uchazečů o práci a zaměstnavatelé mají dostatek kandidátů na výběr.

Více lze ukázat na příkladu. Trh práce reagoval na covid se zpožděním. Největší propad u zaměstnavatelů byl podle společnosti LMC v dubnu, kdy zaměstnavatelé drasticky zastavili nábor. Trošku později zareagovali zaměstnanci, někteří ztratili práci a museli hledat práci novou. Pro uchazeče o práci to byla nevýhodná doba. Bylo krátkodobě mnohem méně otevřených pozic, jelikož se mnohonásobně zvýšil počet kandidátů na jednu pozici. Za rok se to ale poměrně vyrovnalo. Od té doby už je situace opět lepší spíše pro zaměstnance, je více pozicméně kandidátů.

Jak to můžeme využít?

  • Předpovídat budoucnost, ekonomiku ani trh úplně nelze. Kontext neovlivníme, je přínosné ho ale znát. Na základě něho lze např. dobře zvolit čas, kdy změnit práci.
  • Můžeme být připraveni a můžeme mít plán.
  • Můžeme se umět adaptovat a rozhodovat.
  • Je důležité vědět, co by Vás bavilo, kam směřujete a jaké jsou aktuální požadavky na trhu práce.

Jak na kariérní adaptibilitu

Neumíme predikovat, co se v budoucnosti stane, ale můžeme mít plán. Kariérní adaptabilita je set schopností a dovedností, které nám pomáhají přizpůsobit se změnám na trhu práce a při plánování kariéry.

Jaké schopnosti a dovednosti tvoří kariérní adaptabilitu?

Umě plánovat znamená umět tvořit plány, být připravení na různé situace a mít aktivní zájem o svou kariéru.

Přínosné může být v tomto kontextu nebrat svůj obor jako jediný směr, ve kterém se může náš život posouvat, ale budovat široký sociální kapitál, který otevře další možnosti. Pokud např. člověk, který pracuje rukama už rukama pracovat nebude moct nebo daná profese už nebude na pracovním trhu tolik poptávaná, měl by mít připravený plán, co může dělat jiného. Možností kariéry může být vícero, než se na první pohled může zdát. Je dobré se dopředu zamyslet, co dělat, když o zaměstnání přijdu nebo když nebude dále možné pracovat v daném oboru.

Umět se rozhodovat. Když přijde nabídka nové práce, je důležité se umět rozhodnout, jak na ni zareagujeme. V tom nám pomůže, pokud máme kariérní plán, kterého se můžeme držet. Respektive znát sám sebe, svoje cíle a potřeby, které kariérní plán tvoří.

Zkoušet možnosti. Můžeme vyzkoušet různá zaměstnání a odvětví. Zkoušet nové věci. Je možné, že Vás vysněná kariéra nebude v praxi bavit. Co v takovém případě dělat? Čím dříve zjistíte, co Vám vyhovuje, tím dříve získáte lepší možnosti v rámci Vašeho plánování. I díky velmi krátké zkušenosti si můžete ověřit, že něco opravdu nebudete chtít dělat a co by Vás naopak v kariéře mohlo dlouhodobě bavit. Potom můžete například lukrativní nabídku odmítnout bez lítosti, protože víte, že takové zaměstnání Vám opravdu nesedí. Čím více informací o sobě, o různých pozicích máte, tím lépe se dokáže rozhodovat o své budoucnosti.

Umět vytrvat přes nepřízeň osudu a překážky v kariérním plánu je užitečná dovednost. Bývá přínosné se nevzdat po prvním neúspěchu, mít vizi a jít si za ní. Na druhou stranu je dobré vědět, kolik jste ochotni obětovat a vědět, zda to ještě stojí za to. Vždy ale záleží na kontextu. Vytrvání je dobré, ale musí být založeno na analýze toho, co chcete a jste schopni a ochotni pro danou věc udělat. Je důležitě mít dané snažení podložené.

Na kontextu záleží. Je dobré být informovaní. Pokud čtete tento článek, na své informovanosti aktivně pracujete, a tedy zlepšujete svoje schopnosti v rámci budování svého plánu a kariéry. Něco ovlivnit nemůžete, spoustu věcí ale ano. Například schopnost plánovat a rozhodovat se. Můžete také zkoušet různé možnosti a vědět, kdy je ještě potřeba vytrvat. V tom všem Vám pomůže kariérní plán. S naplánováním Vaší kariéry Vám mohou pomoci také služby Kariérního centra MU, těšíme se Vás.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info