Náš tým 

Vedení

Mgr. Monika Mikulová, MBA

ředitelka


telefon: 778 884 287
e‑mail:

Čím se zabývá Monika?

 • vedení všech týmů KC a jejich koordinace
 • zodpovědnost za projekty a rozpočty KC
 • komunikace napříč univerzitou a mimo ni
 • design a implementace nových strategií  

Tereza Kocí, MBA

back office koordinátorka

e‑mail: ,

Čím se zabývá Tereza?

 • správa infomailu
 • back office
 • GDPR - nastavování procesů v rámci KC
 • fakturace a objednávky

Bc. Zuzana Grulichová

back office asistentka

e‑mail:

Čím se zabývá Zuzana?

 • správa online nástrojů
 • back office
 • podpora akcí a aktivit

Kariérní poradenství

Mgr. Bc. Tereza Pohlová

manažerka kariérního poradenství


e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • vedení týmu kariérních poradců
 • plánování strategie a koncepce kariérního poradenství
 • design, organizace a realizace poradenských aktivit
 • evaluace, intervize a plánování rozvoje

Sofia Berezka, Ph.D.

Kariérní poradkyně

e‑mail:

Čím se zabývá Sofiia?

 • Kariérní a profesně-psychologické poradenství v češtině i ukrajinštině
 • Příprava kariérních a rozvojových kurzů v ukrajinštině
 • Příprava na výběrová řízení v češtině i ukrajinštině

Mgr. Tereza Uhrínová

kariérní poradkyně

e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů
 • koučování pro studenty a absolventy
 • příprava na výběrová řízení

Mgr. Matěj Sapík

kariérní poradce

e‑mail:

Čím se zabývá Matěj?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava na přijímací řízení
 • profesně-psychologické testování a psychodiagnostika
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů

Mgr. Jaroslav Sýkora

kariérní poradce

e‑mail:

Čím se zabývá Jaroslav?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů
 • koučování pro studenty a absolventy
 • výuka a organizace předmětu Kariérní start
 • realizace podcastu Krocení kariéry

Bc. Iva Vodáková

kariérní poradkyně - stážistka

e‑mail:

Čím se zabývá Iva?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • koučování pro studenty a absolventy
 • příprava na výběrová řízení

Bc. et Bc. Eliška Klaclová

kariérní poradkyně - stážistka

e‑mail:

Čím se zabývá Eliška?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava na výběrová řízení

Bc. Eliška Olachová

kariérní poradkyně - stážistka

e‑mail:

Čím se zabývá Eliška?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava na výběrová řízení

Eventy

Ing. Silvie Stloukalová

event manažerka


telefon: 721 530 396
e‑mail:

Čím se zabývá Silvie?

 • vedení eventového týmu
 • koordinace Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge
 • design, plánování, organizace a realizace eventů
 • zpracování výstupů eventů

Ing. Richard Figura

koordinátor Prvákovin

e‑mail:

Čím se zabývá Rišo?

 • koordinace Prvákovin
 • kontaktní osoba Prvákovin 

Gabriela Matýsková

realizační tým Prvákovin, vývoj online platformy

e‑mail:

Čím se zabývá Gabriela?

 • realizace Prvákovin
 • koordinace veletrhů
 • administrativa spojená s plánováním a realizací eventů
 • back office eventového týmu
 • vedení projektu online edukační platformy

Bc. Lan Huong Pham Ngoc

koordinátorka vystavovatelů - Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge

e‑mail:

Čím se zabývá Lan Huong?

 • podpora pro zaměstnavatele zajímající se o Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge
 • koordinace vystavovatelů na Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge

Bc. Daniela Maiettová

event koordinátorka

e‑mail:

Čím se zabývá Daniela?

 • design eventů a jejich příprava
 • produkce eventů včetně komunikace s cílovými skupinami
 • administrativa spojená s plánováním, realizací a vyhodnocováním eventů
 • koordinace veletrhů

Robert Alexander Klem

výzkumník

e‑mail:

Čím se zabývá Robert?

 • sběr a analýza dat z oblasti potřeb a očekávání cílových skupin
 • hluboký ponor do zpětné vazby na služby, produkty a eventy KC MU
 • pomoc s identifikací klíčových oblastí k inovaci
 • průběžné zpracování reportingu činnosti KC MU

Mgr. Markéta Šeptunová

redaktorka online edukační plarformy

e‑mail:

Čím se zabývá Markéta?

 • příprava podkladů a obsahu pro online edukační platformu
 • vedení rozhovorů s absolventy a experty MU
 • copywriting

Mgr. Bc. Tereza Tkadlecová

event kordinátorka

e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • design eventů a jejich příprava
 • produkce eventů včetně komunikace s cílovými skupinami
 • administrativa spojená s plánováním, realizací a vyhodnocováním eventů
 • koordinace veletrhů

Spolupráce se zaměstnavateli

Laura Maria Maldonado Zea, M.Sc.

manažerka vztahů se zaměstnavateli


e‑mail:

Čím se zabývá Laura?

 • vedení týmu spolupráce se zaměstnavateli 
 • koordinace spolupráce se zaměstnavateli
 • projektový management 
 • tvorba a realizace obchodních strategií služeb, akcí a veletrhů 

Viktória Matejová

koordinátorka vztahů se zaměstnavateli - partnerství a eventy

telefon: 771 265 562
e‑mail:

Čím se zabývá Viktória?

 • podpora zaměstnavatelů při náboru a budování employer brandingu v univerzitním prostředí
 • péče o partnery Kariérního centra
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z komerční sféry
 • podpora zaměstnavatelů při akcích Kariérního centra

Bc. Marek Singer

koordinátor vztahů se státní správou a neziskovým sektorem

telefon: 775 896 442
e‑mail:

Čím se zabývá Marek?

 • podpora zaměstnavatelů ze státní sféry a neziskového sektoru při náboru a employer brandingu v univerzitním prostředí
 • péče o řečníky v rámci Konference státní správy a neziskového sektoru JobNEST
 • péče o vystavovatele v rámci Veletrhu nemocnic a zdravotnických zařízení JobMED
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic zaměstnavatelů z neziskového sektoru a státní správy
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z neziskového sektoru a státní sféry

Bc. Eva Pavla Mitrová

koordinátorka vztahů se zaměstnavateli - partnerství a JobCheckIN

telefon: 702 028 607
e‑mail:

Čím se zabývá Eva?

 • podpora zaměstnavatelů při náboru a budování employer brandingu v univerzitním prostředí
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic
 • péče o partnery Kariérního centra
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z komerční sféry

Marketing a komunikace

Bc. František Reitter

Manažer marketingu a komunikace


e‑mail:

Čím se zabývá František?

 • vedení marketingového týmu  
 • copywriting, tvorba tiskových zpráv a propagačních materiálů
 • tvorba vizuálů a grafických podkladů 
 • správa newsletterů a direct mailingu KC 
 • koordinace a správa sociálních sítí KC
 • budování brandu KC
 • vedení marketingového týmu Veletrhu JobChallenge 

Bc. Valérie Valachová

sociální sítě a komunikace

e‑mail:

Čím se zabývá Valérie?

 • tvorba contentu na sociální sítě
 • tvorba grafických podkladů
 • správa FB a IG profilu KC
 • copywriting

Bc. Adéla Michalčíková

sociální sítě a komunikace

e‑mail:

Čím se zabývá Adéla?

 • tvorba newsletterů a direct mailingu KC
 • tvorba grafických podkladů
 • správa webových stránek KC
 • správa Facebookového profilu KC
 • community management

Bc. Tereza Procházková

UX a webová designérka

e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • správa existujících webových stránek KC MU
 • design a tvorba nových webových stránek pro KC MU
 • redakční práce v Umbraco
 • UX design a UX výzkum

Mgr. David Košatka

Konzultace kampaní

e‑mail:

Čím se zabývá David?

 • Konzultace a příprava online a offline kampaní veletrhu JobChallenge a konference JobNEST

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info