Náš tým 

Vedení

Mgr. Monika Mikulová, MBA

ředitelka


telefon: 778 884 287
e‑mail:

Čím se zabývá Monika?

 • vedení všech týmů KC a jejich koordinace
 • zodpovědnost za projekty a rozpočty KC
 • komunikace napříč univerzitou a mimo ni
 • design a implementace nových strategií  

Tereza Kocí, MBA

back office koordinátorka

e‑mail: ,

Čím se zabývá Tereza?

 • správa infomailu
 • back office
 • GDPR - nastavování procesů v rámci KC
 • fakturace a objednávky

Kariérní poradenství

Mgr. Bc. Tereza Pohlová

manažerka kariérního poradenství


e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • vedení týmu kariérních poradců
 • plánování strategie a koncepce kariérního poradenství
 • design, organizace a realizace poradenských aktivit
 • evaluace, intervize a plánování rozvoje

Sofia Berezka, Ph.D.

Консультант з психологічних аспектів розвитку кар’єри

e‑mail:

Що робить Софія?

 • надання консультацій з питань розвитку кар’єри та психологічних аспектів інтеграції українських студентів в нових умовах навчання;
 • надання консультацій щодо оформлення резюме та мотиваційних листів;
 • допомога у підготовці до співбесіди;
 • підготовка тренінгів, воркшопів, семінарів для розвитку умінь, навичок необхідних для успішної кар’єри, а також, адаптації до нових вимог ринку праці;
 • підготовка ознайомлювальних заходів щодо особливостей навчання в Університеті Масарика для студентів, які приїхали з України.

Mgr. Tereza Lebedová

kariérní poradkyně

e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů
 • koučování pro studenty a absolventy
 • příprava na výběrová řízení

Mgr. Matěj Sapík

kariérní poradce

e‑mail:

Čím se zabývá Matěj?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava na přijímací řízení
 • profesně-psychologické testování a psychodiagnostika
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů

Bc. Jaroslav Sýkora

kariérní poradce

e‑mail:

Čím se zabývá Jaroslav?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů
 • koučování pro studenty a absolventy
 • výuka a organizace předmětu Kariérní start
 • realizace podcastu Krocení kariéry

Eventy

Ing. Silvie Stloukalová

event manažerka


telefon: 721 530 396
e‑mail:

Čím se zabývá Silvie?

 • vedení eventového týmu
 • koordinace Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge
 • design, plánování, organizace a realizace eventů
 • zpracování výstupů eventů

Ing. Richard Figura

koordinátor Prvákovin

e‑mail:

Čím se zabývá Rišo?

 • koordinace Prvákovin
 • kontaktní osoba Prvákovin 

Gabriela Matýsková

realizační tým Prvákovin

e‑mail:

Čím se zabývá Gabriela?

 • realizace Prvákovin
 • koordinace veletrhů
 • administrativa spojená s plánováním a realizací eventů
 • back office eventového týmu

Bc. Lan Huong Pham Ngoc

koordinátorka vystavovatelů - Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge

e‑mail:

Čím se zabývá Lan Huong?

 • podpora pro zaměstnavatele zajímající se o Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge
 • koordinace vystavovatelů na Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge

Bc. Daniela Maiettová

event koordinátorka

e‑mail:

Čím se zabývá Daniela?

 • design eventů a jejich příprava
 • produkce eventů včetně komunikace s cílovými skupinami
 • administrativa spojená s plánováním, realizací a vyhodnocováním eventů
 • koordinace veletrhů

Spolupráce se zaměstnavateli

Laura Maria Maldonado Zea, M.Sc.

manažerka vztahů se zaměstnavateli


e‑mail:

Čím se zabývá Laura?

 • vedení týmu spolupráce se zaměstnavateli 
 • koordinace spolupráce se zaměstnavateli
 • projektový management 
 • tvorba a realizace obchodních strategií služeb, akcí a veletrhů 

Viktória Matejová

koordinátorka vztahů se zaměstnavateli - partnerství a eventy

telefon: 771 265 562
e‑mail:

Čím se zabývá Viktória?

 • podpora zaměstnavatelů při náboru a budování employer brandingu v univerzitním prostředí
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic
 • péče o partnery Kariérního centra
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z komerční sféry
 • podpora zaměstnavatelů při akcích Kariérního centra

Bc. Václav Palík

koordinátor vztahů se zaměstnavateli - JobCheckIn a peče o klienty

e‑mail:

Čím se zabývá Václav?

 • podpora zaměstnavatelů při náboru a budování employer brandingu v univerzitním prostředí
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic
 • péče o partnery Kariérního centra
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z komerční sféry
 • podpora zaměstnavatelů při akcích Kariérního centra

Bc. Marek Singer

koordinátor vztahů se státní správou a neziskovým sektorem

e‑mail:

Čím se zabývá Marek?

 • podpora zaměstnavatelů ze státní sféry a neziskového sektoru při náboru a employer brandingu v univerzitním prostředí
 • péče o řečníky v rámci Konference státní správy a neziskového sektoru JobNEST
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic zaměstnavatelů z neziskového sektoru a státní správy
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z neziskového sektoru a státní sféry

Výzkum a vývoj online produktů

Mgr. Anna Puchovská

manažerka výzkumu a vývoje online produktů


telefon: 731 299 144
e‑mail:

Čím se zabývá Anna?

 • vedení týmu výzkumu a vývoje online produktů
 • strategický rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje online produktů
 • příprava, vedení a vyhodnocení projektu online edukační platformy
 • design online edukační platformy

Robert Alexander Klem

výzkumník

e‑mail:

Čím se zabývá Robert?

 • sběr a analýza dat z oblasti potřeb a očekávání cílových skupin
 • hluboký ponor do zpětné vazby na služby, produkty a eventy KC MU
 • pomoc s identifikací klíčových oblastí k inovaci
 • průběžné zpracování reportingu činnosti KC MU

Mgr. Markéta Šeptunová

redaktorka online edukační plarformy

e‑mail:

Čím se zabývá Markéta?

 • příprava podkladů a obsahu pro online edukační platformu
 • vedení rozhovorů s absolventy a experty MU
 • copywriting

Bc. Tereza Procházková

UX a webová designérka

e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • správa existujících webových stránek KC MU
 • design a tvorba nových webových stránek pro KC MU
 • redakční práce v Umbraco
 • UX design a UX výzkum

Marketing a komunikace

Mgr. David Košatka

manažer marketingu a komunikace


telefon: 549 49 6483
e‑mail:

Čím se zabývá David?

 • vedení marketingového týmu  
 • copywriting, tvorba tiskových zpráv a propagačních materiálů
 • tvorba vizuálů a grafických podkladů 
 • správa newsletterů a direct mailingu KC 
 • koordinace a správa sociálních sítí KC
 • budování brandu KC
 • vedení marketingového týmu Veletrhu JobChallenge 

Bc. František Reitter

marketing a komunikace

e‑mail:

Čím se zabývá František?

 • tvorba newsletterů a direct mailingu KC  
 • tvorba grafických podkladů
 • správa webových stránek KC
 • správa Facebookového profilu KC
 • community management
 • osobní asistent Václava Palíka

Bc. Valérie Valachová

sociální sítě a komunikace

e‑mail:

Čím se zabývá Valérie?

 • tvorba contentu na sociální sítě
 • tvorba grafických podkladů
 • správa FB a IG profilu KC
 • copywriting

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info