Kdo jsme

Jsme Kariérní centrum Masarykovy univerzity a naším posláním je usnadnit studentům a čerstvým absolventům přechod ze studijního do pracovního světa a připravit je k samostatnému řízení své profesní dráhy.

„Pomáháme studentům a absolventům objevit vlastní kariérní dráhu a rozvíjet v nich schopnosti a dovednosti potřebné k tomu, aby dosahovali svých vysněných kariérních cílů.“

Monika Mikulová
Ředitelka

Jaké jsou naše cíle?

 

Vést studenty a čerstvé absolventy k informovanému rozhodování o svém budoucím profesním směřování

Jak plánovat a řídit vlastní kariérní dráhu učíme studenty a čerstvé absolventy prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových programů kariérního poradenství. Pomáháme jim poznat své slabé a silné stránky, odhalit konkurenční výhodu, identifikovat své možnosti, hledat vhodné uplatnění a rozvíjet klíčové znalosti, dovednosti a schopnosti pro úspěšný vstup na pracovní trh.

 

Navazovat vztahy a usnadňovat interakci mezi studenty, absolventy a zaměstnavateli 

Studenty a absolventy propojujeme se zaměstnavateli vytvářením formálních i neformálních příležitostí pro osobní setkávání. Nabízíme jim unikátní šanci, jak poznat potenciální zaměstnavatele, seznámit se s jejich firemní praxí a kulturou a dozvědět se o klíčových kompetencích, které daný zaměstnavatel či segment trhu po zaměstnancích vyžaduje.

 

Pomáhat studentům a čerstvým absolventům získat první pracovní zkušenosti  

S nabíráním pracovních zkušeností pomáháme studentům a čerstvým absolventům prostřednictvím kariérního portálu JobCheckIN. Portál nabízející pouze studentské a absolventské pozice je založen na vyhodnocování shody profilu studenta a inzerované pozice. JobCheckIN proto umožňuje jeho uživatelům najít si práci, stáž či trainee program přesně podle jejich preferencí.  

 

Vytvářet příležitosti pro budování brandu spolupracujících zaměstnavatelů v univerzitním prostředí 

Zaměstnavatelům umožňujeme se studentům a absolventům představit, blíže je poznat a podílet se na rozvoji jejich kariérní dráhy. Každý ze zaměstnavatelů z komerční, státní i neziskové sféry může pro budování svého brandu na Masarykově univerzitě využít vlastní výběr z nabízených služeb a sám tak ovlivnit, jak moc bude vidět či slyšet a kolik svých potenciálních zaměstnanců z řad mladých talentů osloví.

O Masarykově univerzitě  

Masarykova univerzita je druhou největší českou univerzitou s více než stoletou historií. Na jejích deseti fakultách se ve 460 studijních programech vzdělává téměř 30 tisíc studentů v oblastech medicíny, přírodních i humanitních věd a informatiky.

V aktuálním světovém žebříčku zaujímá Masarykova univerzita 601. 800. pozici z celkem top 1 527 univerzit světa. V národním srovnání je Masarykova univerzita druhou nejlépe hodnocenou univerzitou v zemi.

Zjistěte více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info