Jak plánovat, abyste dosáhli svých cílů

První březnová akce, kterou studentům nabídlo Kariérní centrum Masarykovy univerzity, proběhla hned 1. března 2022. Akce s názvem Jak na: Plánování semestru byla věnována schopnosti plánování a time-managementu, tedy dovednostem nezbytným pro náš osobní, akademický i profesní život. Pokud jste se kurzu nemohli zúčastnit nebo si chcete připomenout základní pravidla a principy správného plánování svého času, čtěte dál!

březen 2022

Bez popisku

Naučte se plánovat již během studia

Plánování a organizace našeho času jsou schopnosti, kterým je dobré se naučit již v průběhu studia. Začněte od základů, naplánujte si tento semestr. Udělejte z tohoto semestru vlastní projekt, na kterém budete pracovat, a až si osvojíte principy správného plánování, můžete si vytvořit vlastní plánovací styl, který budete využívat po zbytek života. Plánování semestru se tak může stát ideální přípravou na pracovní uplatnění během studijních let. Nabuďte znalostí, schopností a dovedností, které budete potřebovat ve svém osobním i pracovním životě.

Schopnost plánovat a organizovat svůj čas, kterou nazýváme také time management, nám může usnadnit náš každodenní život. Správné plánování nám totiž může ušetřit spoustu času a energie, zároveň nám může pomoci zvýšit efektivitu a produktivitu naší práce.

Neexistuje jedno jednoduché pravidlo, jak začít správně a efektivně plánovat. Představíme si však několik rad a tipů, které nám s tím mohou pomoci. Každý jsme jiný a záleží na tom, co je pro nás příjemné a přirozené. Vytvořte způsob efektivního plánování vám na míru na základě toho, jací jste a co vám vyhovuje. Bude totiž jen na vás, jaký přístup zvolíte a nakolik se vašeho plánu budete držet. Plánování je jedna věc, věcí druhou je vaše disciplína.


Definujte svoje cíle

Než začnete plánovat vaši činnost, je potřeba si definovat její cíl. Není možné dosáhnout úspěchu, aniž byste si stanovili, co tím úspěchem je.

Váš cíl by měl být konkrétní a detailně popsaný. Představte si situaci, kdy vámi stanoveného cíle dosáhnete, a popište si ji pro sebe. Teprve poté můžete začít plánovat jednotlivé kroky, jak jej dosáhnout.

💡 Pomoci vám může metoda SMART:

S (specific). Váš cíl musí být konkrétní a specifický.
M (measurable). Váš cíl musí být měřitelný. Jak poznáte, že jste dosáhli svého cíle, že jste jej zcela naplnili?
A (achievable). Je pro Vás daný cíl dosažitelný? Máte dostatek znalostí, schopností, zdrojů a kontaktů pro to, abyste jej naplnili?
R (realistic). Váš cíl by měl být realistický. Buďte cílevědomí, ale držte se nohama při zemi.
T (time-bound). Váš cíl by měl být časově ukotvený. Do kdy chcete svého cíle dosáhnout? Stanovte si přesný termín, do kdy chcete Váš cíl naplnit.

Zvolte správné cíle

Důležité je také zvolit si správný cíl. Jde o zásadní proměnnou pro to, jak motivovaní budeme v budoucnu při jeho naplňování. Rozlišujeme dva druhy cílů, cíle výkonnostní a cíle vzdělávací.

Výkonnostní cíle (performance goals) jsou takové, jimiž směřujeme k dosažení určitého výkonu nebo prokázání kompetence. Příkladem takového cíle je „vyhrát závod“ či „dokončit semestr“. Jde o krátkodobé cíle, jejichž přínos je omezený, a tak mohou být demotivační.

Vzdělávací cíle (mastery goals) stanovujeme, pokud chceme dosáhnout rozvoje konkrétní kompetence, nás samotných či budování své odbornosti. Snažíme se o učení, zdokonalení se, rozvoj a zlepšení. Jsou mnohem přínosnější pro nás a naši budoucnost, a proto jsme zpravidla více motivováni k jejich naplnění.


V informacích je síla

Definovali jste svůj projekt? Určili jste si své cíle? Nyní je potřeba nasbírat a získat co nejvíce informací, které v rámci projektu hrají roli.

Pokud bude vaším projektem tento semestr, shrňte všechny informace, které máte a které jsou dostupné: rozvrh hodin, učebna, kontakt na vyučujícího, konzultační hodiny, povinná literatura, termíny, deadliny jednotlivých úkolů, termíny zkoušek a mnoho dalšího.

Informovanost usnadňuje průchod semestrem, tedy realizaci vašeho projektu, a odstraňuje bariéry a překážky, které by vám mohly bránit v naplnění cílů.

Mějte vše na jednom místě

Sepište si přehled úkolů a informací o projektu na jedno místo. Můžete využít papír, tedy poznámkové bloky, zápisníky, diáře, složky a pořadače, stejně jako elektronickou formu zápisu s využitím aplikací a webových stránek. 

💡 Digitální poznámkové bloky nabízí například Microsoft OneNote, GoodNotes, Notability, Notion, OrgPad, Apple Notes nebo Noteshelf. Jako studenti MU spoustu z nich navíc máte zdarma.

Organizujte svůj čas

Plánování i realizace projektu potřebují čas. Nastavte si harmonogram, který budete následovat. Pro efektivnější využití svého času i kalendáře nezapomínejte na tyto následující kroky:

Stanovte si jasně dané termíny.
Zaneste si do vašeho diáře či digitálního kalendáře všechny přednášky, zkoušky, úkoly a další aktivity, jež plánujete. Kromě pracovních a školních termínů nezapomínejte ani na osobní události a plány, na naše zájmy i osobní život. Vše, co má jasně daný termín, musí být v kalendáři.

Vymezte si čas na zpracování úkolů.
Plánujte realisticky, abyste byli schopni jednotlivé úkoly plnit řádně v termínu. Ke stanovení rozvrhu práce vám může pomoci time tracking, tedy sledování časové dotace nutné pro zpracování a naplnění úkolu. Změřte si čas, za který zpracujete dílčí část úkolu, abyste věděli, kolik času vám může zabrat zbytek práce. Dobrým nástrojem je například Toggl.

Nezapomínejte na rezervy.
Správné, zodpovědné a realistické plánování zahrnuje také dostatek času pro sebe. Ponechte si čas pro relax, odpočinek, ale také rezervu pro prodlení. A zaneste jej do kalendáře. Vedle termínů zkoušek a návštěv lékaře do něj totiž patří také rodinná setkání, sport i pauzy.


Držte se svých plánů

Plánování času se může zdát snadné. Mnohem náročnější je ale následování plánu a vlastních předsevzetí v reálném světě. Nejčastěji nastává problém v situaci, kdy se před vámi hromadí větší množství úkolů, termínů a výzev, a vy se dostáváte do stresu a časového vytížení. I v této situaci pro vás však máme několik doporučení:

Buďte efektivní. Neplýtvejte časem a energií.
V průběhu semestru i běžného života se na vás valí tolik informací a podnětů, že se v tom kvantu můžete snadno ztratit. V pracovním i osobním životě se proto setkáte s řadou důležitých informací, ale také zajímavých nápadů a možností, které si budete chtít zapamatovat.

Při učení i práci s informacemi vám může efektivní způsob vedení zápisků. Nedělejte pouhý záznam informací. Přemýšlejte nad tím, co píšete, propojujte informace a formulujte nabyté informace a znalosti svými slovy. Nezáleží na tom, jaký způsob zápisu zvolíte, ale na tom, zda o informaci přemýšlíte. Učíte se tak.

Kromě již představených způsobů zápisu můžete využít všechny zdroje a platformy, které vám vyhovují. Můžete využít podcasty a videa, nebo se učit z kartiček pomocí Quizletu. Efektivním způsobem učení je také vytváření myšlenkových map, které pomáhají propojovat informace, zasazovat se do kontextu, podporuje asociace a aktivuje více částí mozku. S vytvářením myšlenkových map vám může pomoci OrgPad.

💡 Užitečnou technikou zápisu při učení je Cornellova metoda zápisu.

Rozdělte si plochu pro zápisky svislou čarou na dvě poloviny. Na jednu stranu pište samotný zápis. Druhou stranu vyhraďte pro komentáře, poznámky, otázky a klíčová slova. Ve spodní části strany ponechte několik řádků pro shrnutí celé strany.

Připravte se na vše.
Připravte se na problémy a překážky, které můžou vyvstat při realizaci projektu. Buďte disciplinovaní, snažte se držet Vašeho plánu. Může se však stát, že vás stihne slabší chvilka, budete se chtít vzdát a ztratíte veškerou motivaci pro naplnění svých cílů. Realizaci projektu mohou bránit také různé neočekávané překážky a hrozby, kterými může být akutní únava, nemoc, stres, situace ve společnosti a světě, kamarádi, sociální sítě či vlastní prokrastinace.

Vytvořte si vlastní strategii.
Efektivní a fungující systém pro sebe můžete vytvořit jen vy, sami sobě na míru. Zjistěte, které strategie vám fungují a vyhovují. Vytvořte si vlastní systém plánování a řešení možných krizových situací.

Vypracujte plán A.
Ideální je se na hrozby preventivně připravit. Myslete na své budoucí JÁ, které může být v horší situaci a postavení než vaše současné JÁ. Eliminujte hrozby, které by vám mohly zabránit v realizaci projektu. Přemýšlejte o možných hrozbách a preventivních opatřeních, kterými jim můžete předejít.

Vypracujte plán B.
Připravte se na to, že se hrozba naplní. Přemýšlejte o možných hrozbách a plánujte, jak můžete při expozici této výzvě, problému či zátěži reagovat.

Dejte svému životu řád a pravidelnost.
Osvojte si rutinu. Pravidelný režim vám může pomoci šetřit čas i energii.

Buďte ve střehu. Žijeme ve světě, který se neustále mění a vyvíjí. Termíny jednotlivých událostí se mohou měnit, vyvstávají nové termíny a jiné se naopak ruší. Váš harmonogram a plán by však měl být stále aktuální. Nezapomínejte tak svůj plán a kalendář revidovat a aktualizovat alespoň každých 14 dní, ať jste stále v obraze.

Pár tipů na konec

📔 Mějte jen jeden diář či zápisník, papírový či elektronický, který ovšem budete mít stále po ruce.

📝 V jednoduchosti je krása. Při plánování projektu se držte jednoduchého systému. Spousta barev a dekorací může být při plánování kreativní odpočinkovou aktivitou, v případě časového a psychického vytížení je však obtížné se takového systému držet.

🕓 Využijte rutinu. Dejte svému životu řád a pravidelnost, která vám může pomoci dodržovat stanovaný systém. Šetřete čas a energii svého mozku na důležité věci.

✨ Vytvořte si pozitivní vazbu. Podporujte vlastní motivaci. Snažte se ke svým úkolům a povinnostem přistupovat pozitivně. Pusťte si hudbu, najděte si příjemné prostředí, dejte si oblíbený nápoj nebo si oblečte oblíbený svetr. Dejte výzvám a náročným úkolům nový náboj.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info