8 předmětů celouniverzitní nabídky, které využijete při budování kariéry

Možností uplatnění je spoustu, proto je i spoustu způsobů, jakými se lze rozvíjet a zvyšovat tak své šance na úspěch. Univerzita je jedním nich, a rozhodně se nemusíte pohybovat pouze v nabídce předmětů vlastního oboru. Mezi celouniverzitními předměty můžete najít další díly skládačky, které vám na kariérní cestě mohou pomoci. A pokud s budováním kariéry začínáte (a nemáte třeba úplně jasno), vytipovali jsme 8 předmětů, se kterými se neztratíte.

září 2022

Bez popisku

FF:CORE043 Základy designového myšlení


Designové myšlení (design thinking) představuje přístup k řešení problémů, který je zaměřen na člověka. Existuje více modelů, ale všechny jsou založeny na výzkumu mezi uživateli, prototypování a iteraci (opakování a vylepšování). Rozumět základům designového myšlení se vám bude hodit ve spoustě aspektech vašeho života – ať už se jedná o studijní, pracovní nebo osobní výzvy.

Sylabus: Po dokončení kurzu (úvodní workshop + navazující on-line kurz) budou absolventi schopni:

 • rozumět základním principům designového myšlení;
 • aplikovat principy designového myšlení (výzkum, ideace, prototypování, evaluace) na problémy a výzvy, které souvisí s jejich vědním a studijním oborem;
 • chápat potřeby lidí, kterých se řešená problematika dotýká;
 • přicházet s kreativními řešeními odhalených problémů;
 • tato řešení skicovat a prototypovat;
 • validovat finální návrhy;
 • reflektovat přínos a limity návrhového procesu v kontextu svého oboru.

💡 Designově můžete řídit i svou kariéru. Co to znamená se dozvíte v rozhovoru s Charlotou Blunárovou a jak na to zase v knize Designérem vlastního života.

FF:PSBB038 Kariérní start


Co bychom byli za Kariérko, kdybychom nepřidali předmět, který vás kompletně provede cestou budování kariéry. A navíc takový, který vedou přímo naši poradci.

Sylabus: Díky kurzu získáte příležitost nahlédnout do průběhu různých typů výběrových řízení, porozumíte procesu kariérního plánování a zdokonalíte své komunikační dovednosti. Dále odhalíte své silné i slabé stránky, rozvinete potřebné kompetence pro svou budoucí kariéru a prozkoumáte možnosti, které Vám trh práce nyní nabízí. Po skončení kurzu budete schopni sami dále pracovat na svých specifických dovednostech, které využijete v praxi a získáte tak větší jistotu při hledání stáže, zkráceného úvazku nebo při vstupu na trh práce po absolvování VŠ.

Na hodinách se setkáte s unikátním způsobem výuky, která bude z velké části vedena interaktivně, pomocí koučování a zakomponování koncepce CMS (Career Management Skills) osvědčené v severských zemích. Zároveň budete mít možnost si sami zvolit tematické zaměření 1/4 lekcí na základě svého kariérního směřování a problémů, které ohledně kariéry řešíte.

 

PdF:ONLINE_A Angličtina online


Mezinárodní projekty, týmy i organizace. Nemluvě o nepoměrně vyšším množství anglicky psaných zdrojů pro studium. Na mnoha pozicích je znalost angličtiny samozřejmostí, tak si ji procvičte. Systematicky a online.

Sylabus: Studenti budou po absolvování předmětu schopni:

 • adekvátně reagovat v diskusním fóru na příspěvek moderátora/jiného studenta;
 • opravit svůj příspěvek po jazykové stránce na základě zpětné vazby moderátora;
 • napsat krátký text v anglickém jazyce o minimálně 50 slovech;
 • v případě zájmu o tuto aktivitu budou schopni vytvořit nové cvičení na procvičování angličtiny pro ostatní studenty;
 • v případě zájmu se budou schopni účastnit online diskuse v reálném čase;

FF:ISKB65 Blok expertů


Poslechněte si přednášky expertů různých zaměření a získejte rozhled napříč obory. Plán přednášek podzimního semestru bude zveřejněn na FB stránce předmětu, mezitím můžete pohodlně sledovat přednášky předchozích semestrů na YouTube.

Sylabus: Předmět Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem pro celou univerzitu. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů a expertek z praxe. Různá témata i přednášející se střídají každý týden v daném semestru.

Cílem předmětu je:

 • zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru i v transdisciplinárním pohledu;
 • poskytnout studentům příležitost setkat se s konkrétními osobnostmi oboru;
 • vést studenty k reflexi vybraných témat předmětu.

PrF:BVV13Zk Základy práva pro neprávníky


O čem je český právní systém? Co byste měli vědět o občanském a pracovním právu? A jak fungují daně, jejich správa a řízení o nich? Orientační semestrální kurz na Právnické fakultě o tom, co byste kdy mohli z právní oblasti potřebovat.

Sylabus: Cílem předmětu přiblížit studentům základní právní instituty, nakládání s nimi a seznámit je s charakteristickými rysy významných právních odvětví. Student si osvojí základní právní terminologii, dokáže se orientovat v systému práva České republiky a Evropské unie.

💡 Chtěli byste do práva proniknout ještě víc? Zapište si PrF:CORE017 Právní myšlení.

FF:CORE053 Kurz práce s informacemi


Informacím a práci s nimi se nevyhnete ani po studiu. Budou vás provázet celý život. Naučte se je správně vyhledávat, hodnotit a organizovat, než budete zpracovávat velké projekty.

Sylabus: Kurz má za cíl rozvoj informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity tak, aby byli schopni získané znalosti, dovednosti a postoje přenášet do své vlastní studijní praxe. Naším cílem je jednotlivé oblasti adaptovat tak, aby jednotliví frekventanti byli nejen úspěšnými studenty, ale aby si dokázali tyto dovednosti přenášet do dalších oblastí lidského života – aby dokázali vyhledávat, hodnotit a organizovat informace a sami se na jejich tvorbě etickým způsobem podílet.

Student bude po absolvování předmětu schopen:

 • Samostatně vyhledávat v odborných zdrojích a databázích
 • Tvořit přehledovou studii a teoretickou bází k vlastnímu výzkumu
 • Hodnotit kvalitu nalezených informací
 • Správně citovat
 • Organizovat zdroje informací a citační záznamy
 • Pomocí získaných informací se učit a vytvářet nové informační artefakty

💡 Pokud chcete ještě o něco zvýšit svou mediální gramotnost a kritické myšlení, mohl by vás zajímat předmět FF:ISKERA01 Disinformation Pandemic: How to Fight It.

FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty


Gramatické chyby v životopise a motivačním dopise vám možná ještě okolí opraví, ale e-maily ani další zprávy po vás nikdo kontrolovat nebude. Zopakujte si gramatiku, pro jistotu.

Sylabus: Cílem semináře je posílit povědomí posluchačů o současné normě spisovné češtiny a jejích úskalích. Pozornost je věnována zejména pravopisu, sledovány jsou ale též obtížnější jevy z oblasti tvarosloví a skladby. Studenti se naučí pracovat s kodifikačními příručkami, systematickým procvičováním probrané látky získají větší jistotu v psaném projevu a budou schopni opravit prohřešky proti spisovné češtině i v textech jiných mluvčích.

 

FSS:POLn4058 Kritické myšlení a věci veřejné


Zlepšete své vyjadřovací a argumentační dovednosti a pronikněte do věcí, které jsou předmětem debat dnešní společnosti.

Sylabus: Cílem nabízeného kurzu je v prvé řadě uvést studenty do základů kritického myšlení, vylepšit jejich argumentační schopnosti a naučit je rozeznávat různé argumentační fauly, které se často v různých debatách objevují. Smyslem uvedení do kritického myšlení bude pomoci studentům argumentovat v různých kontroverzích, které se v dnešní době vyskytují.

Základní dovednosti kritického myšlení studenti využijí při hledání odpovědí na různé důležité morální a politické otázky v současných společnostech. Právě různým hojně diskutovaným veřejným problémům bude věnována druhá část kurzu. Studenti si tak jednak osvojí argumentační dovednosti, které budou moci následně aplikovat při debatách o věcech veřejných. Kritické myšlení a základní znalost morálních teorií budou použity jako prostředek pro zpřesnění argumentace v celospolečenských debatách, které se v dnešní době mnohdy až příliš vášnivě vedou.

Předměty připravované přímo pro studenty libovolné fakulty jsou označovány jako tzv. CORE předměty. Jejich seznam najdete v tomto katalogu.

Chcete nekurátorovaný výběr a prohlédnout všechny možnosti? Jednoduše si je vyfiltrujte ve svém IS v registračních šablonách každého semestru pod tlačítkem „Přidat předměty“.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info