Asertivní komunikace v praxi

Poslední březnovou akcí, kterou nabídlo Kariérní centrum MUNI studentům i zaměstnancům univerzity, byla další konference ze série JobAcademy. V rámci této události jsme se zaměřili na možnosti efektivní komunikace v pracovním i osobním životě a zejména na asertivitu – jak jí můžeme dosáhnout, abychom byli úspěšnější v naší komunikaci, ale zároveň se nestali agresivními. Na praktické rady a tipy v komunikaci jsme se ptali našich hostů, psycholožky Jitky Reitterové, státní zástupkyně Kateřiny Weissové, realitního makléře a manažera Milana Pavelky, a Petra Sucháčka, vysokoškolského pedagoga a lektora nenásilné komunikace.

duben 2022

Bez popisku

Asertivita ≠ agresivita

Asertivitou označujeme způsob jednání a komunikace, který leží na pomyslném spektru mezi pasivitou a agresivitou. Asertivitou rozumíme vyjádření postoje, názoru, domněnek, myšlenek nebo emocí, stejně jako dosažení našeho cíle při udržení vzájemného respektu a mezilidských hranic. Právě vzájemný respekt a práce s hranicemi jednotlivce jsou důležité aspekty asertivity. Osobními hranicemi rozumíme limity v našem fyzickém i psychickém prostoru, které si bráníme a nechceme, aby je ostatní lidé překračovali. V efektivní komunikaci však potřebujeme nejen znát a bránit naše vlastní hranice, ale také respektovat hranice druhých lidí.

Tím se asertivita odlišuje od pasivity a agresivity. Pasivní přístup pozbývá prosazování vlastních myšlenek, emocí a cílů, jelikož nejsme dostatečně aktivní a necháváme ostatní překračovat a narušovat naše osobní hranice. Agresivním přístupem označujeme takový způsob jednání a komunikace, kdy jsme sice úspěšní v prosazování nás samotných, ale přehlížíme a vědomě překračujeme hranice ostatních.


Nástroje asertivního jednání

Asertivní NE. Naučte se říkat „ne“, jde o jeden z klíčových aspektů asertivní komunikace. Odmítnutí návrhu ostatních je nástrojem obrany vlastních hranic, dbejte na své možnosti a potřeby. Není potřeba vždy souhlasit s ostatními, zejména pokud jsou v ohrožení vaše hranice. Vyjádřete nesouhlas, ale jednejte s respektem a úctou.

Zaseknutá gramofonová deska. Trvejte na své pozici a argumentech. Opakujte svůj návrh, požadavek či myšlenku, s klidem a sebevědomím. Buďte vytrvalí a opakujte obsah komunikovaného sdělení, abyste dosáhli svého cíle.

Otevřené dveře. Tuto techniku využijte v případě, že jste pod palbou kritiky nebo výčitek. Nebraňte se, nehádejte se, nepopírejte tvrzení ostatních. Naopak souhlaste s výrokem druhého, přijměte jej. Kritika a její nositel je jako člověk běžící proti dveřím s cílem je vyrazit. Zavřené dveře prohloubí další konflikt či konfrontaci, náraz bude bolet oba aktéry. Otevřete dveře, uznejte svou chybu a nedovolte druhému získat absolutní převahu. Připravíte druhého člověka o dominantní postavení a budete spolu moci snadněji komunikovat.

Zrcadlo. Nastavte zrcadlo tvrzením druhého člověka - „Rozumím tomu, že si myslíš, že jsem…“ nebo „Chápu, vnímáš mě…“.

Navrhnutí kompromisu. Navrhněte řešení, které je výhodné a přijatelné pro obě strany. Domluvte se na kompromisu. Každý sleví ze svých požadavků, ale oba dosáhnete úspěchu a řešení v náročné situaci.


Rady a tipy našich hostů

Buďte flexibilní v komunikaci. V každé situaci je potřeba reagovat na aktuální podmínky, okolní prostředí i na ostatní. V některých případech může být výhodné být pasivní či agresivní, vždy závisí na situaci a chování druhého člověka. Každý jsme jiný a unikátní, způsob komunikace proto přizpůsobujte jednotlivým lidem dle jejich osobnosti a vašemu společnému vztahu.

Dbejte na vztahy a hranice ostatních. Základem efektivní komunikace je dát prostor druhé straně, být schopen dobře naslouchat a jednat s respektem. Vztah mezi dvěma lidmi je vždy unikátní, snažte se poznat druhého člověka a jeho pozici. Důležité jsou hranice obou aktérů a pozitivní vztah mezi nimi, poté lze komunikovat snadněji a efektivněji. Snažte se respektovat ostatní a jejich emoce.

Nebuďte pasivní. Pokud budete pasivní ve svém jednání a komunikaci, bude pro ostatní snadné překračovat vaše hranice a využívat vás. Uvědomte si vaše hranice, možnosti a potřeby, myslete na ně.

Nebuďte agresivní. Asertivita končí tam, kde již nevnímáme hranice, potřeby a názory ostatních a jednáme jen sami za sebe.

Učte se ze svých chyb. Teorie je důležitá, ale efektivní a asertivní komunikaci si osvojíte jedině v praxi. Experimentujte se svým chováním, zkoušejte, které způsoby chování fungují, kterými dosáhnete svých cílů. Pokud se něco nepovede, naučte se vnímat chybu jako možnost učení a rozvoje. Zkuste to příště udělat jinak, a tak můžete optimalizovat své chování. Postupně tak budete moci budovat své sebevědomí, získáte důvěru ve své schopnosti a dovednosti, získáte zdravý vztah k sobě i ostatním.

Trénujte asertivitu v pracovním a akademickém prostředí. Naše jednání a způsob komunikace ovlivňuje mezilidské vztahy, emoce obou aktérů, ale také efektivitu práce. V pracovním prostředí se můžete opřít o nastavená pravidla, řád a normy pracoviště. Můžete si tak osvojit asertivní přístup i do svého osobního života, aniž byste ohrozili vztah s vašimi blízkými.

Pracujte sami na sobě. Naučte se poznat své hranice, hranice svých možností a vaše limity. Naslouchejte vlastnímu tělu a svým emocím. Využívejte naopak svých silných stánek a potenciálních zdrojů.

Nebojte se nesouhlasit, naučte se říct „ne“. Říct někomu „ne“ může být někdy náročné a nemusí se nám to dařit. Může však pomoci ocenit druhého, pochválit jej. Můžete říct: „To je zajímavá myšlenka, zároveň si myslím, že…“. Naučte se říkat „ne“, aby vaše „ano“ za něco stálo. Uvědomte si, že říct někomu „ne“ neznamená zavržení ostatních jako celé osoby, pouze nesouhlasíme s jejich nápadem, tvrzením či řešením.

Není potřeba reagovat hned. Zamyslete se nad svými úspěchy a neúspěchy, silnými i slabšími stránkami, zvažte své tvrzení a své postoje. Zamyslete se nad alternativními řešeními. Dopřejte si čas na zamyšlení, abyste se vyhnuli nepotřebným konfliktům a krizím.

Vyjasněte si, co je cílem i obsahem komunikace. Někdy je zdrojem problému či konfliktu pouze to, že se s ostatními špatně pochopíme a vzájemně si nerozumíme. Vyjádřete jasně váš postoj, potvrďte si vzájemné pochopení a vzájemně se podpořte v další komunikaci a kontaktu. Vyjasněte vzniklé nedorozumění a nejasnosti.

Někdy je jediným řešením odejít. V některých situacích je nemožné dosáhnout změny, zlepšení, úspěchu či kompromisu bez ohledu na naše kompetence a snahu. Nemusíte si vše nechat líbit. Někdy je proto nejlepším řešením odejít.

Rada na konec. Základem zdravé komunikace je lidskost, vzájemný respekt a slušnost.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info