Konference JobNEST

Konference státní správy a neziskových organizací 


10. dubna 2024

10:00 - 16:00
Otevřená zahrada - Údolní 33, Brno

Proč přijít na JobNEST

JobNEST je jedinečnou příležitostí, jak nahlédnout za oponu fungování státní správy a neziskového sektoru a navázat osobní kontakty se zajímavými zástupci těchto dvou významných oblastí pracovního trhu.  

Na konferenci budete mít možnost:

  zjistit, jaká je skutečná realita práce ve státní správě a nezisku

poznat odborníky z praxe a dozvědět se o kariérních a dobrovolnických příležitostech

  pomoci nám nasbírat 105 kg šatstva pro spolek Vesna

 využít přímo na místě bezplatnou možnost konzultace životopisu s poradci Kariérního centra

Chcete získat informace o pracovních příležitostech?

V rámci panelové diskuze se dozvíte o možnostech pracovních úvazků, stáží, praxí i dobrovolnictví.

Uvažujete o kariéře v sektoru státní správy či v neziskové organizaci?

Zaměstnanci a personalisté vám prozradí tipy, jak uspět u výběrového řízení a kde všude se můžete realizovat.

Chcete navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli?

V rámci doprovodného programu budete mít skvělou příležitost pro networking s hosty a řečníky.

Harmonogram konference JobNEST 2024

Konferenční místnost

10:00 – 10:10 | Zahájení konference

10:10 – 10:40 | Pod pokličkou neziskovek a státní správy

10:50 – 11:20 | (Mo)mentálně v cajku: práce pro ​duševní zdraví

11:30 – 12:00 | Vyraž do světa: globalizace a mezinárodní možnosti

                        Networking s vystupujícími

12:50 – 13:20 | Vzdělání bez hranic - školou to nekončí

13:30 – 14:00 | Kariéra ve zdraví

14:10 – 14:40| Zelená kariéra - udržitelnost naší prioritou

14:50 - 15:20 | Bez papíru a s úsměvem: Digitalizace pro všechny

15:30 - 16:00 | The Future is Multilingual: Opportunities in Public and Nonprofit Sectors

Workshopová místnost

 

10:10 - 10:40 | Work-life balance і особистісна продуктивність (UA)

10:50 - 11:20 | Na peniazoch záleží – hľadanie hodnoty za peniaze v štáte

11:30 - 12:00 | Jak na volbu pracovních příležitostí

12:10 – 12:40 | Jak na životopis a pohovor ve státní správně a neziskovém sektoru

12:50 - 13:20 | Praktické stáže v síti Českých center jako součást profesní přípravy v mezinárodním prostředí na poli kulturní diplomacie

13:30 - 14:00 | Za prací či na stáž do institucí EU

14:10 - 14:40 | Sebareflexia - ako sa posúvať dopredu po škole, keď to po Vás už nikto nechce

14:50 - 15:20 | Motivation is not (only) about money (EN)

15:30 - 16:00 | Jak vám Evropský sbor solidarity může otevřít dveře do světa?

Panelová diskuze

Moderovaná panelová diskuze je tvořena osmi bloky, na které je nutné se registrovat. Zúčastnit se můžete všech bloků, nebo si vybrat jen některý z nich. Registrovaní mají jistotu rezervace místa k sezení. Registrujte se, kapacita konference je omezená.

 • 10:00 - 10:10 | Zahájení konference

 • 10:10 – 10:40 | Pod pokličkou neziskovek a státní správy

  Máte rádi tajemství? V tomto panelu nahlédneme pod pokličku fungování NEST organizací a nabouráme vám vaše zaryté představy o práci v nezisku.


  Diskuze se zúčastní:

  NESEHNUTÍ – Nezávislé sociálně ekologické hnutí

  Bez popisku

  Podporujeme komunity, skupiny a jednotlivce*kyně při vytváření spravedlivého světa. Děláme občanské kampaně, osvětu a vzdělávání. Podporujeme zahraniční občanské iniciativy, především v zemích jižního Kavkazu a v Ukrajině, spolupracujeme s příchozími v Brně a budujeme rozmanitou komunitu. Zabýváme se genderově citlivým vzděláváním, ale také inkluzivními a klimaticky neutrálními městy, a v neposlední řadě hájíme práva zvířat. Jsme nehierarchická organizace, takže šéfku ani šéfa u nás nehledejte.

  Denisa Morongová

  Odvolací finanční ředitelství (Finanční správa)

  Bez popisku

  Odvolací finanční ředitelství je odvolacím orgánem Finanční správy s celostátní působností, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím finančních úřadů a obhajuje tato rozhodnutí před správními soudy. Odvolací finanční ředitelství, jakožto nadřízený orgán všech finančních úřadů, vede ročně tisíce odvolacích řízení, svou činností formuje správní praxi a současně se specializuje na práci s judikaturou správních soudů.

  Mgr. Bc. Thi Giang Myšková

  Útvar hodnoty za peniaze (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)

  Bez popisku

  Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) je analytickou jednotkou Ministerstva financií SR, ktorá zlepšuje výsledky slovenského verejného sektora. Útvar hodnotí vládne politiky, investície, prevádzku štátu a regulácie aj pomocou analýz nákladov a prínosov alebo výsledkových analýz. Následne navrhuje opatrenia na optimalizáciu verejných výdavkov, aby obyvatelia dostávali čo najvyššiu hodnotu za svoje peniaze. Analýzy ÚHP sú podkladom na prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme.

  Peter Hronček

  Workshop

  Panelová diskuze: Pod pokličkou neziskovek a státní správy

  Přihlásit se

 • 10:50 – 11:20 | (Mo)mentálně v cajku: práce pro ​duševní zdraví

  Je pro tebe důležité, abychom se všichni cítili dobře? Práce pro prevenci a rozvoj duševního zdraví je v současnosti aktuálním odvětvím.


  Diskuze se zúčastní:

  Centrum Anabell

  Bez popisku

  Centrum Anabell poskytuje odborné služby lidem s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým a rodinám s dětmi s různými duševními obtížemi. Stavíme na principech multidisciplinarity, individuálního přístupu, dobrovolnosti, respektu. Klademe důraz na recovery přístupu a posilování resilience klientů. Naše služby poskytujeme v terénní i ambulantní formě. Nabízíme internetovou, chatovou a telefonickou krizovou pomoc, osobní poradenství, individuální i skupinovou terapii, rodinnou terapii a svépomocné podpůrné skupiny. Naše Kontaktní centra najdete v Brně, Praze, Ostravě. Vedle služeb pro klienty se zaměřujeme i na primární prevenci, destigmatizační a osvětovou a vzdělávací činnost.

  Kateřina Ševčíková

  Práh jižní Morava

  Bez popisku

  Práh jižní Morava, z.ú. podporuje lidi s duševním onemocněním při začleňování se do běžného života v Jihomoravském kraji již více než 20 let. Provází je v základních životních oblastech, jako jsou získání a udržení práce, schopnost samostatně bydlet, pečovat o své zdraví i mezilidské vztahy, vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas. Usiluje o to, aby se lidé mohli zotavovat ve vlastním prostředí mezi svými blízkými, čemuž napomáhá také prací v terénu.

  Mgr. Nadia El Sabbaghová

  SPONDEA

  Bez popisku

  SPONDEA vznikla jako první krizové centrum pro děti v Brně. Za ta léta se činnost naší organizace podstatně rozrostla – nabídku krizové pomoci jsme rozšířili i pro dospělé a naše služby nabízíme také lidem ohroženým násilím v blízkých vztazích a nebezpečným pronásledováním, lidem, kteří se snaží zvládnout svůj vztek, aby tak předešli možnému násilí, a umíme také pracovat s celými rodinami zasaženými násilím.

  Petr Válek

  Panelová diskuze: (Mo)mentálně v cajku: práce pro ​duševní zdraví

  Přihlásit se

 • 11:30 – 12:00 | Vyraž do světa: globalizace a mezinárodní možnosti

  Považuješ se za globálního člověka? Chceš pracovat v multikulturním prostředí? Zajímají tě mezinárodní vztahy? V tomto panelu ti nabídneme možnosti kariéry přesně pro tebe!


  Diskuze se zúčastní:

  Úřad vlády ČR

  Bez popisku

  Úřad vlády České republiky zajišťuje odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti vlády. Součástí Úřadu je také Sekce pro evropské záležitosti. Jejím hlavním úkolem je zajištění koordinace evropských politik, a to jak z odborného, tak z administrativního hlediska. Sekce formuluje a provádí politiky ČR vůči EU, udržuje přehled o dění v Unii a zajišťuje informování veřejnosti o evropských záležitostech.

  Eva Húsková

  Česká centra

  Bez popisku

  Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

  Jsou integrální součástí české zahraniční politiky a stěžejním nástrojem kulturní diplomacie v rámci diplomacie veřejné, jejímž posláním je šíření a podpora dobrého jména Česka ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Česká centra se definují jako kulturní institut a působí na poli kultury v jejím nejširším pojetí. Zajišťují také výuku českého jazyka v zahraničí a podílí se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek.

  Česká centra jsou pevně zakotvena v síti EUNIC (Sdružení národních kulturních institutů států EU) od jejího založení v roce 2006.

  V současnosti působí v zahraničí celkem 28 poboček na 4 kontinentech.

  Tereza Puldová

  Workshop

  Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

  Bez popisku

  Stálá mise České republiky při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je součástí sítě zastupitelských úřadů Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Stálá mise zastupuje a hájí zájmy ČR v OECD a v ostatních mezinárodních vládních organizacích se sídlem v Paříži, kterých je ČR členem. Mezi její priority patří mimo jiné i podpora Češek a Čechů kandidujících na pracovní pozice do Sekretariátu OECD.

  Tim Benčík

  Panelová diskuze: Vyraž do světa: globalizace a mezinárodní možnosti

  Přihlásit se

 • 12:10 – 12:40 | Networking s vystupujícími

 • 12:50 – 13:20 | Vzdělání bez hranic - školou to nekončí

  Vzdělání je budoucnost. Nabízíme vám jedinečnou příležitost pro kariéru, která mění myšlení a společnost.


  Diskuze se zúčastní:

  Institut Paměti národa Brno

  Bez popisku

  Institut Paměti národa sídlí v centru Brna. Hlavním lákadlem je multimediální expozice Tichá hrdinství. Prostřednictvím projekcí, dotykových obrazovek, světelných komor a nahrávek pamětníků přibližuje realitu minulého století. Tablety provází návštěvníky životními příběhy pamětníků z nacistické okupace a nejtvrdších časů komunistické totality.

  Součástí IPN je i tým dokumentaristů. Ve studiu přímo na Radnické 10 natáčí pamětníky událostí (nejen) českých dějin. IPN má i vzdělávací oddělení.

  David Butula

  Teach

  Bez popisku

  Teach je súčasťou medzinárodnej organizácie Teach for All, ktorá funguje v 62 krajinách sveta. Ponúka 2-ročný leadership program Teach Next pre absolventov a absolventky rôznych študijných odborovdomácich aj zahraničných univerzít, ktorý je zároveň full time platenou prácou. Takto priťahuje do školstva ľudírôznych zaujímavých absolventov, ktorí osobnou skúsenosťou získavajú porozumenie problémov školstva. Rozvíjajú si tiež zručnosti, ktorým môžu vo svojich kariérach v školách, štátnych inštitúciách, biznise či politike presadzovať pozitívne zmeny pre školstvospoločnosť.

  Ľuboš Slávik

  Workshop

  Replug me Education, z.s.

  Bez popisku

  Pomáháme lidem najít zdravý vztah k technologiím i k sobě samým.

  Digitální svět je návykový – zcela záměrně. Pomůžeme vám se s tím vypořádat a výrazně zlepšit kvalitu vašeho života.

  Radka Kúřilová

  YMCA Brno

  Bez popisku

  YMCA není jen vtipná píseň od Village People, ale především nejstarší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Cílí na plnohodnotný život a harmonický rozvoj člověka. Poskytuje širokou paletu volnočasových aktivit a táborů, vedených dobrovolníky, otevřených členům i nečlenům. YMCA Brno, jedna z největších poboček v ČR, má okolo 30 klubů s různým zaměřením. Poskytuje též prostor pro studentskou praxi v oblasti volnočasových aktivit, marketingu, PR a projektového managementu s možností realizace vlastních projektů.

  Kateřina Báňová

  Panelová diskuze: Vzdělání bez hranic - školou to nekončí

  Přihlásit se

 • 13:30 – 14:00 | Kariéra ve zdraví

  Zdraví máme jen jedno. Proto je důležité se o něj starat, a to jak individuálně, tak systémově. Tři organizace ti změní pohled na zdraví a nadchnou tě pro zdravou kariéru.


  Diskuze se zúčastní:

  Společnost Podané ruce o.p.s.

  Bez popisku

  Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti, od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se i na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím čtyř desítek odborných center pečujeme o tisíce klientů ve třech regionech ČR.

  Andrea Jaleczová

  Lékaři bez hranic

  Bez popisku

  Přes 50 let poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Každoročně léčíme, očkujeme či operujeme miliony lidí po celém světě. Zároveň přinášíme jejich životní příběhy a upozorňujeme na krize, jejichž důsledky zmírňujeme. Působíme ve více než 70 zemích světa. Nestranně. Nezávisle. Neutrálně.

  Hana Tenglerová

  Ministerstvo zdravotnictví

  Bez popisku

  Na Ministerstvu zdravotnictví máte příležitost osobního rozvoje při zajímavé, stabilní a smysluplné práci. Můžete se podílet na přípravě, projednávání a zveřejňování právních předpisů v oblasti zdravotnického práva, získat zkušenosti v oblasti farmacie a zdravotnických prostředků. Budete mít příležitost zapojit se do pracovních skupin Evropské komise a aplikovat právo EU v ČR, podílet se na tvorbě systému vzdělávání nové generace zdravotníků nebo spolupracovat s pacientskými organizacemi.

  Tomáš Doležal

  Panelová diskuze: Kariéra ve zdraví

  Přihlásit se

 • 14:10 – 14:40 | Zelená kariéra - udržitelnost naší prioritou

  Chceš žít zeleně? Prožíváš Klimatický žal? V tomto panelu ti ukážeme, co pro to můžeš udělat.


  Diskuze se zúčastní: 

  Nadace Partnerství

  Bez popisku

  Nadace Partnerství je největší česká environmentální nadace, která více než třicet let pomáhá lidem, krajině a přírodě. Poskytujeme granty a nabízíme odborné i vzdělávací služby v oblasti ochrany životního prostředí a péči o trvale udržitelný rozvoj. Podstatou naší práce je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporujeme a posilujeme ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života.

  Petra Němcová

  Ministerstvo životního prostředí

  Bez popisku

  Na Ministerstvu životního prostředí spouštíme program stáží pro studenty a mladé nadšence, kteří chtějí získat přehled o práci v oblasti ochrany životního prostředí. Naše stáže nabízí příležitost naučit se od zkušených profesionálů, získat praktické zkušenosti a rozvíjet dovednosti důležité pro vaši budoucí kariéru. Stážisté se mohou těšit na pravidelná školení, buddy program pro lepší adaptaci v novém prostředí a mentoring od seniorních kolegů, kteří jim poskytnou cenné rady a zpětnou vazbu.

  Karel Voldřich

  Frank Bold

  Bez popisku

  Frank Bold je expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojujeme s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations.

  Jsme certifikovaná B Corporation kombinující byznys přístup s odpovědností vůči společnosti. Proto vedle komerční práce pro klienty využíváme naše know-how i ve veřejně prospěšných projektech, které aktivně rozvíjíme.

  Markéta Cooiman

  Panelová diskuze: Zelená kariéra - udržitelnost naší prioritou

  Přihlásit se

 • 14:50 - 15:20 | Bez papíru a s úsměvem: Digitalizace pro všechny

  Papíry jsou sice v módě, ale stání v hodinových frontách ne. Řešení? Digitalizace procesů, které jsou již neefektivní. Přijď na tento panel a zjisti, co lze dělat pro moderní stát.


  Diskuze se zúčastní:

  Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace

  Bez popisku

  Středisko volného času Lužánky patří mezi největší a nejstarší volnočasové organizace v Česku. Nabízí aktivity pro děti i dospělé na dvanácti pracovištích v Brně a okolí. Ročně pořádá téměř devět set kroužků, stovky příměstských a pobytových táborů, vzdělávací programy pro školy a řadu akcí pro veřejnost. Aktuálně v Lužánkách pracuje sto padesát zaměstnanců a zhruba šest set externistů.

  Chceš rozvíjet sebe i ostatní? Máš nápady? Baví tě kreativita a rozmanitost? Přidej se k nám! Těšíme se na tebe.

  Jan Žokej Ondroušek

  Workshop

  Otevřená města

  Bez popisku

  Jsme nezisková organizace se specializací na digitalizaci samospráv. Poskytujeme technickou, právní a metodickou podporu. Věnujeme se sdílení dobré praxe a podporujeme otevřená a modulární řešení pro obce, kraje a regiony.

  Mezi naše produkty patří Cityvizor nebo aplikace na transparentní vizualizaci městských a krajských rozpočtů. Dále aplikaci na digitalizaci dotačních titulů lokálních samospráv (např. sport, kultura apod.). Aktuálně třetí produkt se zaměřuje na téma kyberbezpečnosti, kdy poskytuje průběžné skenování zranitelnosti a tvoří fakticky doplněk k známějším „penetračním testům“. Minulý rok jsme přidali ještě software na energetický management obcí a plánujeme i miniweby pro obce, software na participtivní rozpočet a platební portál.„

  Jiří Marek

  Digitální Česko

  Bez popisku

  Kabinet vicepremiéra Ivana Bartoše je tým úředníků, který se věnuje digitalizaci státu ve všech jejích aspektech jak po projektové, tak analytické linii. Kabinet se zabývá také evropskou politikou v oblasti digitalizace, podílí se na vyjednávání legislativních a nelegislativních návrhů na půdě Rady EU a navazuje kontakty s mezinárodními partnery.

  David Balla, MA et. MA

  Národní pedagogický institut České republiky (NPI)

  Bez popisku

  Cílem NPI je, aby více než 150 tis. učitelů mělo tu nejlepší práci na světě a všech 1.9 milionů dětí se
  do školy těšilo. NPI pomáhá přenášet vzdělávací inovace z koncepční úrovně do školské praxe v 
  regionech. NPI řeší metodiky a rozvoj učení v mateřských školách, základkách i středních školách vč.
  gymnázií.

  Jan Kotek

  Panelová diskuze: Bez papíru a s úsměvem: Digitalizace pro všechny

  Přihlásit se

 • 15:30 - 16:00 | The Future is Multilingual: Opportunities in Public and Nonprofit Sectors

  Do you speak English? Join us to find out about work or volunteer opportunities abroad or how to start your own NGO.


  You will meet:

  INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

  Bez popisku

  INEX - Association for Voluntary Activitiesis an NGO founded in 1991 whose primary activities are centered around the area of international voluntary work and intercultural education. In INEX, we believe that volunteering and global education iskey to an active citizenship and mutural understanding. We create opportunities for active participation in society and to gain knowledge and experiences. For us, volunteering is an educational tool, thanks to whichvolunteer learns something about themselves, other people, nature on both, a global and local scale. The organisation has sent over 17,000 volunteers abroad, welcomed over 12,000 volunteers to the Czech Republic and co-organised over 1,100 workcamps across the country.

  Maria Quintana

  European Commission

  Bez popisku

  The European Commission is the EU's main legislative body, drafting bills, ensuring compliance and managing the EU's day-to-day activities. The Commission's Representation in Prague plays the role as its regional office in the Czech Republic. Its task is to inform the public about EU policies and activities, promote dialogue between the EU and Czech institutions and citizens, and monitor political developments in the Czech Republic.

  Martin Stašek

  Hub for Change (Impact Hub)

  Bez popisku

  Hub for Change is a part of Impact Hub Czechia Group. We run programs that help you turn that great idea into an actual business with impact. Since 2012 we have been empowering youth via our Social Impact Awards incubation program and we are happy and proud to count Rekola, Bezobalu, Czechitas, Nekrachni or Mamio among our alumni.

  Jana Neupauerová

  Panel discussion: The Future is Multilingual: Opportunities in Public and Nonprofit Sectors

  Register

Workshopy

 • 10:10 - 10:40 | Work-life balance і особистісна продуктивність (UA)

  Bez popisku

  У шаленому ритмі сучасного світу потрібно встигати всенавчатись, працювати, саморозвиватись та ще й мати час на соціальні контакти. Та чи означає "встигати все" - бути продуктивним? На семінарі поговоримо про способи пошуку та встановлення свого індивідуального work-life балансу, який допоможе мати високу продуктивність, і водночас встигати відпочивати та насолоджуватись життям.

  консультантка з карʼєрного розвитку
  Софія Березка

  зареєструйтесь

 • 10:50 - 11:20 | Na peniazoch záleží – hľadanie hodnoty za peniaze v štáte

  Bez popisku

  Na workshope sa dozviete, ako Útvar hodnoty za peniaze, analytická jednotka Ministerstva financií SR, hľadá spôsoby efektívneho využitia peňazí daňových poplatníkov. Ako čo najefektívnejšie znižovať emisie? Kde stavať cesty a ktoré mosty opraviť ako prvé? Postaviť novú alebo zrekonštruovať starú nemocnicu? Aj toto sú otázky, ktorými sa v práci zaoberáme. Na workshope sa vám v krátkosti predstavíme a rozeberieme s vami prípadovú štúdiu o znižování emisií.

  Senior analytik v Útvare hodnoty za peniaze
  Ján Mykhalchyk Hradický

  Přihlásit se

 • 11:30 - 12:00 | Jak na volbu pracovních příležitostí

  Bez popisku

  Co vše vstupuje do našeho rozhodování? Kterým směrem se vydat? Co pomůže se rozhodnout?

  Pokud si občas kladete (nejen) takové otázky, může být tento workshop právě pro Vás. Ukážeme si jak a proč to rozhodování většinou bývá tak těžké. Podíváme se na některé nástroje, které Vám v takových situacích mohou pomoci. A pokud ne dnes, tak si je zatím můžete odložit a využít až v budoucnu.

  Kariérní poradce
  Matěj Sapík

  Přihlásit se

 • 12:10 – 12:40 | Jak na životopis a pohovor ve státní správně a neziskovém sektoru

  Bez popisku

  Na tomto workshopu se podrobněji podíváme na to, co vás čeká, když se přihlásíte na pozici ve státní správně nebo neziskovém sektoru. Pobavíme se o tom, jaká specifika takové výběrové řízení může mít, čím se nenechat zaskočit a na co se raději dopředu připravit. Stručně si také shrneme, jak by měl vypadat životopis – co do něj určitě napsat, co raději vynechat a čím se může lišit od životopisu do soukromého sektoru.

  Kariérní poradkyně
  Tereza Uhrínová

  Přihlásit se

 • 12:50 - 13:20 | Praktické stáže v síti Českých center jako součást profesní přípravy v mezinárodním prostředí na poli kulturní diplomacie

  Bez popisku

  V rámci workshopu se seznámíte s šíří činnosti Českých center na poli kulturní diplomacie a představíme vám nabídku praktických stáží v síti Českých center v zahraničí jako součást profesní přípravy pro studenty českých vysokých škol.


  Tereza PuldováSpecialistka v oblasti vzdělávání
  Petra Přibylová - Vedoucí oddělení marketingové komunikace

  Přihlásit se

 • 13:30 - 14:00 | Za prací či na stáž do institucí EU

  Bez popisku

  Zajímáte se o Evropskou unii a chcete ji zažít na vlastní kůži? Rádi byste vyrazili na stáž přímo do centra unijních struktur? Nebo byste pro ně rádi jednou pracovali? Poslechněte si seminář, který se zaměří právě na možnosti stáži (či pozdější práce), které unijní struktury nabízí v Bruselu i po celé Evropě. Představíme vám nejznámější programy stáží v institucích EU, stejně jako tipy na ty méně známé, o kterých jste doteď možná ani netušili.

  Regionální koordinátorka Eurocentra Brno – Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
  Nikola Pavlůsková

  Přihlásit se

 • 14:10 - 14:40 | Sebareflexia - ako sa posúvať dopredu po škole, keď to po Vás už nikto nechce

  Bez popisku

  Posúvať sa osobnostne dopredu, keď už na Teba nebudú tlačiť učitelia je náročné. Príď sa pozrieť, ako saTeachi učíme čerpaťvlastných zdrojov a byť tak lepšími učiteľmi, leadramiľuďmi.

  Absolvent programu Teach Next (učiteľ na základnej škole)
  Ľuboš Slávik

  přihlásit se

 • 14:50 - 15:20 | Motivation is not (only) about money (EN)

  Bez popisku

  Motivation ismagic word. Oftenbuzz word. Everyone is looking for it. At least employers want motivated employees. And often the first thing that comes to mind is money. But motivation isn't just about money, which can be a double-edged sword. In this workshop, I'll briefly introduce how we can think about motivation from both the employer and employee perspective, and what the main factors can be that affect how motivated we are.

  Career Consultant
  Jaroslav Sýkora

  register

 • 15:30 - 16:00 | Jak vám Evropský sbor solidarity může otevřít dveře do světa?

  Bez popisku

  Víte, že SVČ Lužánky hostí zahraniční dobrovolníky a vysílá mladé lidi za pracovními příležitostmi? Ano! Díky programu Evropský sbor solidarity. Nyní se v Lužánkách můžete setkat s lidmi z různých koutů světa, od Arménie až po Portugalsko.

  Více se o možnostech vycestovat na kratší i delší pobyt dozvíte na workshopu, kterým vás provede Thomas z Francie. Náš bývalý dobrovolník, nyní koordinátor zahraničních i českých dobrovolníků. Domluvíš se s ním nejen francouzsky, anglicky, ale také česky.

  Koordinátor zahraničních dobrovolníků
  Thomas Joseph Chagneux

  přihlásit se

Doprovodný program

 • Networking mezi hosty a řečníky

  11:00 – 16:00

  Pokud vás panelová diskuze inspiruje k zapojení se do neziskové či státní sféry, můžete se setkat se zástupci jednotlivých organizací i osobně a neformálně se s nimi pobavit o tom, co by vás zajímalo. 

 • Konzultace CV

  10:00 – 16:00

  Využijte přímo na místě bezplatnou možnost konzultace CV s poradci Kariérního centra. Pomůžeme vám vyladit váš životopis a poradíme jak na přípravu pracovního portfolia. 

 • Sběr šatstva a domácích potřeb pro charitativní účely

  10:00 – 16:00

  Provětrejte svoji domácnost, darujte věci a oblečení, které nepotřebujete pro charitativní účely. Přineste je s sebou a my se postaráme o to, aby se dostali k těm, kteří to potřebují nejvíc.

  Jaké oblečení přinést?

Praktické informace a FAQ

Akce se koná fyzicky v Otevřené zahradě. Vstupné je zdarma.

Pro koho je konference určená?

Konference JobNEST je určena primárně studentům a absolventům všech fakult Masarykovy univerzity. Na konferenci jsou však vítáni také studenti středních škol i široká veřejnost. 

Můžu přijít i bez předešlé registrace?

Na konferenci můžete přijít i bez předešlé registrace. Místa k sezení v konferenčním sálu budou však rezervována pro zaregistrované účastníky. Bude-li kapacita naplněna, příchozí bez registrace budou mít místa na stání. 

Kde najdu Otevřenou zahradu?

Otevřená zahrada Brno se nachází na adrese: Údolní 33, u zastávky Obilní trh.

Kontakt

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte Marka.

Bc. Marek Singer

koordinátor konference


telefon: 775 896 442
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info