Náš tým 

Vedení Kariérního centra MU

Mgr. Monika Mikulová

ředitelka


telefon: 778 884 287
e‑mail:

Čím se zabývá Monika?

 • vedení všech týmů KC a jejich koordinace
 • zodpovědnost za projekty a rozpočty KC
 • komunikace napříč univerzitou a mimo ni
 • design a implementace nových strategií  

Tým kariérních poradců

Mgr. Pavla Zelenáková

manažerka kariérového poradenství


e‑mail:

Čím se zabývá Pavla?

 • vedení týmu kariérních poradců
 • plánování strategie a koncepce kariérního poradenství
 • design, organizace a realizace poradenských aktivit
 • evaluace, intervize a plánování rozvoje

Bc. Jaroslav Sýkora

kariérní poradce

e‑mail:

Čím se zabývá Jaroslav?

 • kariérní a profesně-psychologické poradenství
 • příprava kariérních a rozvojových kurzů
 • pomoc při výuce předmětu Kariérní start
 • koučování pro studenty a absolventy

Ph.D. Софія Березка

Консультант з психологічних аспектів розвитку кар’єри

e‑mail:

Що робить Софія?

 • надання консультацій з питань розвитку кар’єри та психологічних аспектів інтеграції українських студентів в нових умовах навчання;
 • надання консультацій щодо оформлення резюме та мотиваційних листів;
 • допомога у підготовці до співбесіди;
 • підготовка тренінгів, воркшопів, семінарів для розвитку умінь, навичок необхідних для успішної кар’єри, а також, адаптації до нових вимог ринку праці;
 • підготовка ознайомлювальних заходів щодо особливостей навчання в Університеті Масарика для студентів, які приїхали з України.

Mgr. Eliška Zemanová

kariérní poradkyně 

e‑mail:

Čím se zabývá Eliška?

 • poskytování kariérního poradenství
 • poskytování profesně-psychologického testování
 • příprava a realizace assessment center
 • příprava workshopů pro SŠ
 • služby pro zahraniční studenty  

Mgr. Bc. Tereza Pohlová

koordinátorka služeb poradenství

e‑mail:

Čím se zabývá Tereza?

 • koordinace služeb poradenství
 • koordinace a realizace eventů KC
 • kontaktní osoba pro JobAcademy
 • kontaktní osoba pro stáže na Kariérním poradenství

Eventový tým

Ing. Silvie Otáhalová

event manažerka


telefon: 721 530 396
e‑mail:

Čím se zabývá Silvie?

 • vedení eventového týmu
 • koordinace Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge
 • design, plánování, organizace a realizace eventů
 • zpracování výstupů eventů

Bc. Richard Figura

koordinátor Prvákovin

e‑mail:

Čím se zabývá Rišo?

 • koordinace Prvákovin
 • kontaktní osoba Prvákovin 

Mgr. et Mgr. Barbora Šmídová

koordinátorka eventů

telefon: 771 235 389
e‑mail:

Čím se zabývá Barbora?

 • realizace eventů pro absolventy MU
 • koordinace a realizace eventů Kariérního centra
 • design vzdělávacích materiálů

Tým spolupráce se zaměstnavateli

Michaela Kormošová

manažerka vztahů se zaměstnavateli


telefon: 775 887 662
e‑mail:

Čím se zabývá Michaela?

 • vedení týmu spolupráce se zaměstnavateli 
 • koordinace spolupráce se zaměstnavateli
 • projektový management 
 • tvorba a realizace obchodních strategií služeb, akcí a veletrhů 

Bc. et Bc. Eliška Klaclová

Koordinátorka vztahů se zaměstnavateli

e‑mail:

Čím se zabývá Eliška?

 • podpora zaměstnavatelů při náboru a budování employer brandingu v univerzitním prostředí
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic
 • péče o partnery Kariérního centra
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z komerční sféry
 • podpora zaměstnavatelů při akcích Kariérního centra

Eva Šimková

Koordinátorka vztahů se zaměstnavateli

e‑mail:

Čím se zabývá Eva?

 • podpora zaměstnavatelů při náboru a budování employer brandingu v univerzitním prostředí
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic
 • péče o partnery Kariérního centra
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z komerční sféry
 • podpora zaměstnavatelů při akcích Kariérního centra

Anna Veselá

koordinátorka vztahů se státní správou a neziskovým sektorem

e‑mail:

Čím se zabývá Anna?

 • podpora zaměstnavatelů ze státní sféry a neziskového sektoru při náboru a employer brandingu v univerzitním prostředí
 • péče o řečníky v rámci Konference státní správy a neziskového sektoru JobNEST
 • administrace kariérního portálu JobCheckIN a kontakt při dotazech k přímé inzerci pracovních pozic zaměstnavatelů z neziskového sektoru a státní správy
 • navazování relevantních spoluprací se zaměstnavateli z neziskového sektoru a státní sféry

Lenka Zemanová

specialistka průzkumu

e‑mail:

Čím se zabývá Lenka?

 • sběr a analýza dat z oblasti potřeb a očekávání našich klientů a zaměstnavatelů
 • zpracování zpětné vazby na služby a aktivity KC
 • asistence při revizi služeb a konceptu KC

Bc. Kamila Látalová

Koordinátorka vystavovatelů (Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge)

e‑mail:

Čím se zabývá Kamila?

 • podpora pro zaměstnavatele zajímající se o Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge
 • koordinace vystavovatelů na Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge

Marketingový tým

Mgr. David Košatka

manažer marketingu a komunikace


telefon: 549 49 6483
e‑mail:

Čím se zabývá David?

 • vedení marketingového týmu  
 • copywriting, tvorba tiskových zpráv a propagačních materiálů
 • tvorba vizuálů a grafických podkladů 
 • správa newsletterů a direct mailingu KC 
 • koordinace a správa sociálních sítí KC
 • budování brandu KC
 • vedení marketingového týmu Veletrhu JobChallenge 

Bc. František Reitter

marketing a komunikace

e‑mail:

Čím se zabývá František?

 • tvorba newsletterů a direct mailingu KC  
 • tvorba grafických podkladů
 • správa webových stránek KC
 • správa Facebookového profilu KC
 • community management

Bc. Šárka Švihálková

Analytika a sociální sítě

e‑mail:

Čím se zabývá Šárka?

 • SEO a copywriting
 • plánování obsahu na sociální sítě
 • analytika a vyhodnocování sociálních sítí
 • psaní popularizačních textů

Pavel Závodný

Rubrika #Kariérko doporučuje a registrační formuláře

e‑mail:

Čím se zabývá Pavel?

 • správa rubriky Kariérko doporučuje
 • copywriting
 • správa registračních formulářů a emailů na akce a kurzy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info