Začátek na OFŘ

25. 3. 2024

První rok státní služby, je čeho se obávat?

Není.

Byť je vlastní práce na Odvolacím finančním ředitelství (dále jen OFŘ) konaná ve služební poměru a toto může na první pohled působit formálně, opravdu není se čeho obávat. Abychom to dokázali pokusíme přiblížit, jak začátky na OFŘ vypadají.

Začátek služebního poměru a adaptační proces na OFŘ

Vše odstartuje úspěšné výběrové řízení, po kterém je uchazeč přijat do služebního poměru a jeho adaptace může začít. Aby v tom nebyl sám, má každý nový nástup vybraného garanta - kolegu který ho provede jeho prvními měsíci v práci a může poskytovat cenné rady a podněty. Intenzivně se nováčkovi věnuje i jeho vedoucí. Nový zaměstnanec má tak vždy na koho se obrátit. V rámci adaptačního procesu si odzkouší novou práci a osvojí si to, jak v praxi používat ve škole nabyté znalosti. V neposlední řadě jde i o rozvoj institucionálního povědomí a osvojení si kultury a cílů organizace.

Co budu dělat

Výhodou prvního roku na OFŘ je to, že se hned od počátku můžete zapojit do plnohodnotné činnosti, kterou vykonávají i ostatní kolegové. Jedná se o práci, která ideálním způsobem spojuje právo a ekonomii. Zejména se pak jedná v odvolacích řízení o provádění dokazování a rozhodování, plnění role arbitra ve Finanční správě, ale i hájení rozhodnutí OFŘ před soudy ve správním soudnictví, a to včetně Nejvyššího správního soudu.

Vzdělávání

Výhodou velké organizace, kterou je i Finanční správa, je to, že má vlastní propracovaný systém vzdělávání. Jednak vzdělávání základního, které se váže k prvnímu roku služby a zahrnuje vstupní prezenční školení a řadu distančních vzdělávání s námi připravenými materiály a videozáznamy. Rozšiřující školení se konají ve vzdělávacích zařízeních Finanční správy a jejich nabídka je široká. Další podstatnou částí vzdělávání jsou vlastní vzdělávací akce, které si dle potřeby organizujeme ve vlastních prostorech.

Úřednické zkoušky

Každý nový zaměstnanec musí do roka od nástupu splnit úřednickou zkoušku. Zkoušku organizujeme sami a na přípravu na ni si zaměstnanec může vzít studijní volno. Pozitiva spojená s jejím úspěšným zvládnutím je překlopení služebního poměru do doby neurčité a většinou i přiznání prvního osobního příplatku.

Bez popisku

Práce s platem

Plat státních zaměstnanců se skládá z tarifní složky, která vychází z platových tabulek, zvláštního příplatku a osobního příplatku. Osobní příplatek je klíčovým institutem v odměňování zaměstnanců. Odvolací finanční ředitelství vidí v této složce platu tu pravou motivaci poskytující možnosti zohlednění osobního přístupu, výkonnosti a kvality. Proto na osobní ohodnocení vyčleňuje jak prostředky, tak mu věnuje vlastní zvýšenou pozornost.

Z tohoto důvodu je úplnou pravdou, že s platem se zejména na začátku kariéry pracuje průběžně, dá se říci často, a to tak, aby byla náležitě zohledněna snaha, ale i pokrok, který nový zaměstnanec logicky dosahuje nejvíce právě na začátku svého působení na Odvolacím finančním ředitelství.

Benefity

Kromě zajímavé práce se u nás můžete těšit i na řadu benefitů. Na rok máme 25 dní dovolené, 5 dní sickdays a 1 den za zařizování osobních záležitostí. Na úřednickou zkoušku a na své další vzdělávání můžeš využít až 5 dní studijního volna za rok.

Máme pružný začátek a konec pracovní doby a kdo chce může 2x v měsíci využít stlačený pracovní týden. Dalším z řady benefitů pak jsou stravenky, individuální příspěvek z FKSP a možnost karty Multisport.

Jak na OFŘ začít?

Možností je hned několik a závisí to na tom v jaké situaci se aktuálně nacházíte. Pro studenty nabízíme možnost odborné praxe a zkrácených pracovních úvazků (ty jsou vhodné pro studenty v posledním ročníku studia). Pokud už se rozhlížíte po tom, co dělat po studiích můžete se přihlásit do vypsaných výběrových řízení které najdete na stránkách finanční správy.

Bližší informace jak o výběrových řízeních, tak o možnostech praxe Vám poskytne Ing. Petra Špičáková (Petra.Spicakova@fs.mfcr.cz)

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info