Kontakt pro firmy

Spolupracujte s námi dlouhodobě

Budujeme partnerské vztahy se společnostmi, které chtějí dlouhodobě spolupracovat s Masarykovou univerzitou. Aktivně se podílíme na jejich propagaci a prezentaci v univerzitním prostředí. 

Partnerství Kariérního centra MU

Své partnery prezentujeme jako klíčové zaměstnavatele a odborníky ve svém oboru. Partner má možnost aktivně nabízet studentům pracovní příležitosti, prezentovat se na eventech a podporovat aktivity centra.

  • Partnery prezentujeme v newsletteru KC, na webových stránkách, blogu a Facebooku Kariérního centra MU.
  • Partnery pravidelně informujeme o aktivitách centra, trendech na univerzitě, relevantních faktech o studentech a možnostech spolupráce s nimi v průběhu studia i po jeho skončení.
  • Partner se může zapojit do tvorby nových služeb propojujících studenty se zaměstnavateli.

Hlavní partner

Partneři