Kontakt pro firmy

Recruitmentové služby

Využijte inzertní a recruitmentové služby

Dáváme vám možnost inzerovat své pracovní nabídky, stáže či témata diplomových prací online. Zajišťujeme i kompletní recruitmentový proces dle vašich individuálních požadavků.

JobCheckIN – kariérní portál Masarykovy univerzity

JobCheckIN je kariérní portál Masarykovy univerzity. Studentům umožňuje získat práci, trainee či stáž. Zaměstnavatelům usnadňuje hledání zaměstnanců z řad studentů a absolventů MU.

Dostupné na: www.jobcheckin.cz

 • První efektivní nástroj náboru studentů a absolventů v ČR.
 • Databáze studentů a absolventů propojená s oficiálním Informačním systémem Masarykovy univerzity garantující data o studiu
 • Automatické vyhodnocování shody mezi požadavky firem a profily uchazečů, které umožňuje cílenou inzerci – nabídka se zobrazí pouze relevantním uchazečům.
 • Profil zaměstnavatele pro prezentaci brandu společnosti.
 • Jednotný inzertní prostor pro celou Masarykovu univerzitu, všech 33 000 studentů a 7 tisíc absolventů ročně. 

Tištená inzerce

Veletržní časopis „JobMagazín“ je distribuován na Veletrhu JobChallenge a na brněnských vysokých školách během podzimního semestru.

 • Inzerce v časopise zahrnuje medailonek (popis společnosti, oborové zařazení a kontakt) a je podmíněna účastí na veletrhu jako vystavovatel
 • Online profil společnosti na webových stránkách veletrhu JobChallenge
 • Distribuce září – listopad, náklad 10 000 kusů

Prohlédněte si 1. vydání časopisu JobMagazín:

Recruitmentové služby

Zajistíme pro vás služby pokrývající kompletní recruitmentový proces od analýzy pracovní pozice přes získání zajímavých kandidátů až po předvýběr těch nejvhodnějších z nich na základě různých metod výběrového řízení a psychodiagnostiky. Jednotlivé složky výběrového řízení vám sestavíme na míru.

Analýza pracovní pozice

 • Vytvoříme  profil pracovní pozice z hlediska organizační struktury pracoviště, obsahu práce, požadavků na pracovníka, zadaných kompetencí, hodnocení jeho úspěchu a výkonu, možností jeho osobního rozvoje.
 • Sestavíme inzerát pro pracovní pozici.

Získávání uchazečů

 • Prostřednictvím našich kanálů oslovíme potenciálně vhodné uchazeče z naší databáze.
 • Dodáme dokumenty od uchazečů (CV, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajů, jiné dle požadavků).

Předvýběr uchazečů

Posouzení CV a motivačních dopisů

Na základě CV a motivačních dopisů předvybereme kandidáty vhodné na danou pracovní pozici.

Dodáme vám dokumenty doporučených uchazečů (CV, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajů, jiné dle požadavků).

Individuální pohovory

Vytvoříme a provedeme strukturovaný pohovor s uchazečem (různé druhy – klasický, behaviorální, video pohovor atd.).

Ověříme jeho tvrdé, měkké a obecné kompetence dle zadání, nebo na základě analýzy pracovní pozice.

Dodáme písemnou zprávu o tom, jaké má uchazeč kompetence a jak naplňuje požadavky zadané firmou.

Psychodiagnostika vybraných uchazečů

Otestujeme vybrané uchazeče pomocí psychodiagnostických metod (osobnostních, výkonových a projektivních testů).

Dodáme vám písemné zprávy o doporučených kandidátech zahrnující popis jejich charakteristických povahových rysů (silné a slabé stránky, pozornost, přesnost a způsob zvládání stresu) a vyhodnocení jejich vhodnosti pro danou pozici.

Assessment centrum

Přípravíme a realizujeme assessment centrum s týmem pozorovatelů, které bude zahrnovat skupinové a individuální modelové situace, psychodiagnostické testování, popř. pohovory s uchazeči.

Dodáme vám komplexní písemné zprávy o doporučených uchazečích zahrnující celkovou interpretaci chování, dosaženou úroveň kompetencí, popis silných a slabých stránek, rezerv, predikci chování v pracovním procesu a doporučený rozvoj.

Hlavní partner

Partneři