Masarykova univerzita - logo

Kontakt pro studenty

Jitka Štenclová

+420 776 084 980

Víte, jakým kariérním směrem se chcete vydat? Co musíte udělat, abyste uspěli na trhu práce? Potřebujete více informací o tom, jak to v praxi funguje? Kariérní centrum MU je tu proto, aby vám s tím pomohlo.

Na kurzech, přednáškách a eventech Kariérního centra MU si projdete těmito fázemi:


Sebepoznání – pomůžeme vám uvědomit si vaše síly a slabiny, osobní hodnoty a zájmy. Díky tomu snáze poznáte, jaká práce by vás mohla bavit a naplňovat.


Profesní směřování – ukážeme vám, v jakých profesích byste mohli využít své silné stránky, a pokusíme se společně dojít   k tomu, jaká pracovní sféra by pro vás byla ta pravá.

Analýza trhu práce – pomůžeme vám s analýzou té sféry pracovního trhu, o niž se zajímáte. Díky tomu si uděláte jasnější představu o tom, co která práce obnáší a jak ji získat.

Rozhodování a plán rozvoje – pomůžeme vám s nastavením vašeho osobního cíle a rozplánováním kroků, které povedou k jeho naplnění.

 

Kontakt se zaměstnavatelem – pomůžeme vám porozumět pracovním inzerátům, vytvořit si CV, kterým zaujmete, a prezentovat se správně před zaměstnavatelem. Zprostředkujeme vám setkání se zaměstnavateli, prostor pro networking a budování kontaktů, které můžete v budoucnu využít.


Pravidla účasti na kurzech a konzultacích

1

Účastník musí být student MU nebo absolvent MU do jednoho roku od ukončení studia.

2

Na všechny akce je možné se přihlašovat nejpozději 3 dny před jejich konáním. Potom se registrace uzavírá. Totéž platí i v případě odhlášení z akcí. 

3

Akce bude zrušena, pokud se na kurz přihlásí méně než 20 studentů a na trénink méně než 10 studentů.

4

Každý student má nárok na 2 bezplatné individuální konzultace (úvodní + navazující po dohodě s konzultantem). Pokud se přihlásí na úvodní či navazující konzultaci a nedostaví se na ni, systém mu neumožní přihlásit se na další, jeho účet na KC bude zablokován. Pokud se student nedostaví na úvodní konzultaci, je nutné zaplatit přes Obchodní centrum MU 200 Kč (tj. mzdu lektora, který na něj čekal), aby dál mohl využívat služeb KC a účet mu byl odblokován. Stejné pravidlo platí, pokud se přihlásí na assessment centrum nebo navazující konzultaci a nedostaví se, kdy poplatek v tomto případě činí 500 Kč.
Pokud jste byli zablokováni a chcete zaplatit poplatek, pište na adresu komarek@kariera.muni.cz pro více informací.

Nejčastější otázky

1

Jsem studentem jiné univerzity. Vadí to?

Od září 2015 už nevyužíváme bodový systém. Nově můžete našich služeb využívat bez bodových omezení.

4

Mám zájem o konzultaci s koučem. Co pro to můžu udělat?

Naše služby jsou zdarma pouze pro studenty MU. Pro studenty jiných univerzit jsou zpoplatněny. Pokud vás zajímá víc, napište nám na info@kariera.muni.cz.

7

Nabízíte i profesní testy?

Kurzy, konzultace a další program Kariérního centra vám pomůže připravit se na výběrové řízení. Zajímavé nabídky práce zveřejňujeme na našich stránkách a v ISu v sekci Tržiště práce.

2

Pomůžete mi najít práci?

Pokud jste studentem MU, můžete se registrovat/přihlásit pomocí: UČO a sekundární heslo. Po prvním přihlášení potvrdíte souhlas s předáním údajů a bezplatně dokončíte registraci. V případě, že budete mít jakýkoliv problém s registrací nebo přihlašováním, napište nám na: info@kariera.muni.cz.

5

Můžu absolvovat stáž na KC MU?

Na individuální konzultaci s osobním koučem se nelze přihlásit přímo. Navazuje na kariérní konzultace s kariérním poradcem, které jsou vypsané v sekci Student > Poradenství. Vyberte si termín a na konzultaci řekněte, že máte zájem o setkání s osobním koučem.

8

Již dříve jsem se registroval na stránkách JobAcademy. Co se stalo s mou registrací?

V rámci KC se můžete zúčastnit krátkodobé nebo dlouhodobé stáže. V případě krátkodobých stáží se podílíte na realizaci kurzů, pomáháte při vyhodnocování testů a výběrových řízení. S dalšími dotazy se obracejte na Mgr. Pavlu Horákovou (horakova@kariera.muni.cz).

3

Jak si mám založit účet a přihlásit se, když chci využívat služeb KC MU?

Kurzy a konzultace můžete navštěvovat i rok po úspěšném ukončení studia na MU zdarma. V případě, že jste absolventem déle, našich služeb můžete využívat za poplatek. Obraťte se na info@kariera.muni.cz a my vám sdělíme další podrobnosti.

6

Mám už ukončené studium. Brání mi to ve využívání služeb KC?

Profesní testy nejsou součástí naší tradiční nabídky. Pokud o ně máte zájem, můžete si objednat testování v Obchodním centru MU.

9

Nemám na svém účtu žádné body. Jak je získám?

Vaše údaje a přehled absolvovaných kurzů budou lektory KC i nadále dohledatelné. Aktuálně však stačí, když se přihlásíte na novém webu KC přes UČO a sekundární heslo, potvrdíte registraci a budete mít i nadále možnost služby KC využívat stejně, jako tomu bylo na JobAcademy – s tím rozdílem, že vše bude přehlednější.

Hlavní partner