Konference JobNEST

Konference státní správy a neziskových organizací 

29. 3. 2023 Otevřená zahrada od 10:00

Zobrazit program

Proč přijít na JobNEST

JobNEST je jedinečnou příležitostí, jak nahlédnout za oponu fungování státní správy a neziskového sektoru a navázat osobní kontakty se zajímavými zástupci těchto dvou významných oblastí pracovního trhu.  

Na konferenci budete mít možnost:

  zjistit, jaká je skutečná realita práce ve státní správě a nezisku

poznat odborníky z praxe a dozvědět se o kariérních a dobrovolnických příležitostech

 zapojit se do dobročinné akce a přinést oblečení pro charitativní účely

 využít přímo na místě bezplatnou možnost konzultace životopisu s poradci Kariérního centra

Chcete získat informace o pracovních příležitostech?

V rámci panelové diskuze se dozvíte o možnostech pracovních úvazků, stáží, praxí i dobrovolnictví.

Uvažujete o kariéře v sektoru státní správy či v neziskové organizaci?

Zaměstnanci a personalisté vám prozradí tipy, jak uspět u výběrového řízení a kde všude se můžete realizovat.

Chcete navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli?

V rámci doprovodného programu budete mít skvělou příležitost pro networking s hosty a řečníky.

Partnerem letošní konference JobNEST je
Odvolací finanční ředitelství

Harmonogram konference JobNEST 2023

Konferenční místnost

10:00 – 10:10 | Zahájení konference

10:10 – 10:40 | Mýty ve státní správě

10:50 – 11:20 | Práce ve zdravotnictví i pro nelékařské obory

11:30 – 12:00 | Zájem o životní prostředí nejen jako dobrovolnictví

12:30 – 13:00 | Pomoc Ukrajině

13:10 – 13:40 | Role sociálního pracovníka ve společnosti

13:50 – 14:20 | Vzdělávání ve škole i po škole

14:30 - 15:00 | International Brno (EN)

15:10 - 15:50 | Budoucnost digitalizace ve veřejném sektoru

Workshopová místnost A

-

10:10 - 10:40 | Jak na životopis pro státní správu a nezisk

10:50 - 11:20 | Policie ČR: Zaměstnání garantované státem

11:30 - 12:00 | Kariéra na Odvolacím finančním ředitelství

12:30 – 13:00 | Jak na volbu pracovních příležitostí

13:10 - 13:40 | Motivation is not (only) about money (EN)

13:50 - 14:20 | Influence of personal values in career choice (EN)

14:30 - 15:00 | Jak na Linkedin & JobCheckIN

15:10 - 15:40 | Brno Expat Centre: Working in the Czech Republic as foreign students and graduates (EN)

Workshopová místnost B

-

-

10:50 – 11:20 | AIESEC, ELSA, MUNIE: Studentské spolky a jejich kultura

11:30 - 12:00 |
Складання резюме: правила та рекомендації (UA)

-

-

-

14:30 - 15:00 | Уміння презентувати себе: фішки та поради (UA)

-

Panelová diskuze

Moderovaná panelová diskuze je tvořena osmi bloky, na které je nutné se registrovat. Zúčastnit se můžete všech bloků, nebo si vybrat jen některý z nich. Registrovaní mají jistotu rezervace místa k sezení. Registrujte se, kapacita konference je omezená. 
Jednotlivé medailonky pro Vás právě připravujeme a průběžné aktualizujeme.

 • 10:00 - 10:10 | Zahájení konference

 • 10:10 – 10:40 | Mýty ve státní správě

  Nízké platy, protekce či nudná úředničina. O práci ve státní správě koluje řada mýtů. Zjisti, jaká je realita, jak taková práce může vypadat a proč stojí za to o práci ve státní správě uvažovat.


  Diskuze se zúčastní:

  Odvolací finanční ředitelství

  Odvolací finanční ředitelství je odvolacím orgánem Finanční správy s celostátní působností, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím finančních úřadů a obhajuje tato rozhodnutí před správními soudy. Jedná se o klíčový státní orgán se zaměřením na daňovou litigaci. Bylo založeno v roce 2013, je tedy relativně nově zřízeným orgánem Finanční správy s mladým kolektivem. Odvolací finanční ředitelství, jakožto nadřízený orgán všech finančních úřadů, vede ročně tisíce odvolacích řízení, svou činností formuje správní praxi a současně se specializuje na práci s judikaturou správních soudů.

  David Jeroušek

  Workshop

  Magistrát města Brna

  Magistráty jsou obecně úřady statutárních měst. Jejich součástí jsou volené orgány (zastupitelstvo, rada, primátor/ka). Úkolem magistrátu je zajišťovat chod města v rámci jemu určených oblastí, vytvářet podmínky pro jeho rozvoj a zabezpečovat výkon státní správy. Jedná se třeba o územní plánování, koncepční dopravní řešení ve městě, podporu dostupného bydlení, sociální péči, investice do inženýrských sítí, kultury, sportu atd. Z výkonů státní správy lze zmínit agendu osobních dokladů nebo památkové péče.

  Filip Poňuchálek

  Policie ČR

  Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

  Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

  Lenka Jenková

  Workshop

  Panelová diskuze: Mýty ve státní správě

  Přihlásit se

 • 10:50 – 11:20 | Práce ve zdravotnictví i pro nelékařské obory

  Že je zdravotnictví otevřené pouze doktorům? Řečníci v tomto panelu ti ukáží, že pro fungování zdravotnictví jsou důležití I personalisté, datoví analytici nebo třeba ekonomové.


  Diskuze se zúčastní:

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky

  Na Ministerstvu zdravotnictví máte příležitost osobního rozvoje při zajímavé, stabilní a smysluplné práci. Můžete se podílet na přípravě, projednávání a zveřejňování právních předpisů v oblasti zdravotnického práva, získat zkušenosti v oblasti farmacie a zdravotnických prostředků. Budete mít příležitost zapojit se do pracovních skupin Evropské komise a aplikovat právo EU v ČR, podílet se na tvorbě systému vzdělávání nové generace zdravotníků nebo spolupracovat s pacientskými organizacemi.

  Tomáš Doležal

  Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

  Tvoříme budoucnost medicíny. Zkoumáme nové diagnostické a léčebné metody v oblastech kardiologie, neurologie a onkologie. Poznatky uplatňujeme v praxi s cílem zlepšit péči o pacienty a zkvalitnit jejich život. Jsme společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty MU. Sdílíme také výzkumné týmy s Přírodovědeckou fakultou MU a Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR a spolupracuje s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a s Farmaceutickou fakultou MU.

  http://www.fnusa-icrc.org

  Milan Košdy

  Panelová diskuze: Práce ve zdravotnictví i pro nelékařské obory

  Přihlásit se

 • 11:30 – 12:00 | Zájem a životní prostředí nejen jako dobrovolnictví

  Je péče o životní prostředí jedno z tvých hlavních hodnot? Přijď si poslechnout, jak můžeš životnímu prostředí pomoct I v rámci své kariéry!


  Diskuze se zúčastní:

  Greenpeace Česká republika

  Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích světa již půlstoletí. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

  Michaela Krausová

  Frank Bold

  Frank Bold je expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojujeme s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations.

  Jsme certifikovaná B Corporation kombinující byznys přístup s odpovědností vůči společnosti. Proto vedle komerční práce pro klienty využíváme naše know-how i ve veřejně prospěšných projektech, které aktivně rozvíjíme.

  Zuzana Vašíčková

  Nadace Partnerství

  Nadace Partnerství je největší česká environmentální nadace, která už třicet let pomáhá lidem, krajině a přírodě. Poskytujeme granty a nabízíme odborné i vzdělávací služby v oblasti ochrany životního prostředí a péči o trvale udržitelný rozvoj. Podstatou naší práce je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporujeme a posilujeme ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života.

  Petra Němcová

  Panelová diskuze: Zájem a životní prostředí nejen jako dobrovolnictví

  Přihlásit se

 • 12:30 – 13:00 | Pomoc Ukrajině

  Zajímáš se o dění ve světě a rád/a bys jednou pomáhal/a tam, kde je potřeba? Neziskové organizace v tomto panelu Ti představí, jak taková pomoc probíhá na konkrétním příkladu, a to na Ukrajině.


  Diskuze se zúčastní:

  MUNI POMÁHÁ

  MUNI POMÁHÁ je dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity, které vzniklo v březnu 2020 v reakci na epidemii koronaviru. Dobrovolnictví je centrem vnímáno jako nástroj pomoci i seberozvoje – jeho posláním je zprostředkovávat smysluplné dobrovolnické příležitosti pro studenty a zaměstnance MU, ale i pro veřejnost.

  Dalším posláním MUNI POMÁHÁ je rychlá reakce na přicházející společenské výzvy, ať už je to v rámci covidu, zapojení se v tornádem zasažené jižní Moravě nebo do pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině.

  Daniela Vonbauer

  Czechitas

  Jsme nezisková organizace, která otevírá svět IT ženám a dětem.

  Czechitas je česká nezisková organizace, jejímž cílem je inspirovat, vzdělávat a uplatňovat nové
  talenty v informačních technologiích a budovat komunitu se zájmem o IT. Pomocí pořádání
  nejrůznějších workshopů a kurzů se organizace snaží zvýšit genderovou diverzitu v IT prostředí, bořit
  stereotypy a překážky, které ženám a dívkám často brání proniknout do světa informačních
  technologií.

  Monika Ptáčníková

   

  Vesna

  Ženský vzdělávací ústav Brno, známý jako Vesna, zahájil svou činnost v květnu 2021 jako neformální dobrovolnické uskupení. V únoru 2022 byl formálně založen Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú. Rodinám v nouzi (českým i ukrajinským) poskytujeme materiální pomoc v šatníku na Pellicově 2c, v historických budovách spolku Vesna na údolní organizujeme vzdělávací, volnočasové a kulturní akce, působí tady dětská skupina Vesněnka.

  Barbora Antonová

  Diecézní charita

  Jsme jedna z největších neziskových organizací v České republice. Poskytujeme široké spektrum sociálních a zdravotních služeb lidem, kteří je potřebují, ale nemůžou si pomoct sami. Zároveň také poskytujeme humanitární pomoc při některých mimořádných událostech. Nyní zaměstnáváme 1300 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Našimi klienty jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova a v tísni. Provozujeme více než 150 služeb na území Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina.

  Dagmar Sára Norková

   

   

  Panelová diskuze: Pomoc Ukrajině

  Přihlásit se

 • 13:10 – 13:40 | Role sociálního pracovníka ve společnosti

  Proč potřebujeme sociální pracovníky a jak mohou lidem okolo nás pomoci? Jejich práci a úlohu Ti přiblíží řečníci v tomto panelu.


  Diskuze se zúčastní:

  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

  Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, soc. služby, soc. dávky, rodinná politika), sociální pojištění (důchody, nemocenské), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů EU.

  Tereza Chytilová

  Diecézní charita Brno

  Jsme jedna z největších neziskových organizací v České republice. Poskytujeme široké spektrum sociálních a zdravotních služeb lidem, kteří je potřebují, ale nemůžou si pomoct sami. Zároveň také poskytujeme humanitární pomoc při některých mimořádných událostech. Nyní zaměstnáváme 1300 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Našimi klienty jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova a v tísni. Provozujeme více než 150 služeb na území Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina.

  Lenka Pospíšilová

  Panelová diskuze: Role sociálního pracovníka ve společnosti

  Přihlásit se

 • 13:50 – 14:20 | Vzdělávání ve škole i po škole

  Učíme se celý život. A právě o tom, bude tento panel. Hostující organizace Ti ukáží, na jakou formu vzdělávání se zaměřují a jak se do vzdělávání můžeš zapojit i Ty.


  Diskuze se zúčastní: 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.

  Lukáš Kalenský

  Mezi námi

  Mezi námi je obecně prospěšná společnost, která propojuje světy seniorů a dětí, aby si navzájem předávali zkušenosti a radost ze života. V mezigeneračních programech vytváříme prostor pro dlouhodobou a pravidelnou spolupráci. Našich programů se pravidelně účastní přes 15 000 seniorů a dětí, spolupracujeme se seniorskými zařízeními, školami a školkami, místními komunitami a aktivně se účastníme projektů i v rámci Evropy. Věnujeme se také vzdělávání a osvětě v oblasti mezigenerační spolupráce.

  Kateřina Jirglová

  Vzdělávací institut pro Moravu

  Jsme příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem. Naší hlavní činností je vytvářet podmínky pro to, aby se zaměstnanci škol mohli vzdělávat pro výkon své profese, a poskytovat školám metodickou i organizační podporu. Úředně máme status školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – jsme tedy zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení – a získali jsme i status vzdělávací instituce akreditované MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

  Vít Krčál

  Replug me

  Pomáháme lidem najít zdravý vztah k technologiím i k sobě samým.

  Digitální svět je návykový – zcela záměrně. Pomůžeme vám se s tím vypořádat a výrazně zlepšit kvalitu vašeho života.

  Jana Klusáková Seďová

  Panelová diskuze: Vzdělávání ve škole i po škole

  Přihlásit se

 • 14:30 - 15:00 | International Brno (EN)

  Are you an international student and want to know, what else Brno can offer besides your studies? Do you enjoy meeting foreigners and helping them while they live in Brno? Come and find out more from three companies working to ensure foreigners feel at home in Brno.


  You will meet:

  Centrum pro cizince JMK

  We help foreigners on their way to integration into Czech society.

  We offer Czech language courses, legal and social counseling, socio-cultural lectures, multicultural activities and adaptation-integration courses. Some of our activities are open not only to foreigners, but also to institutions and the general public.

  We have been operating since 2009 and have helped thousands of foreigners since our inception.

  We are part of integration centers that help foreigners in individual regions throughout the Czech Republic.

  Gabriela Mátéová

  Brno Expat Centre

  Brno Expat Centre je organizace podporovaná Magistrátem města Brna pro pomoc zahraničním odborníkům včetně absolventů brněnských univerzit a pracujícím studentům. Naše mise – pomáháme zahraničním odborníkům najít v Brně nový domov a vytváříme otevřené prostředí pro začlenění do života města. Naše vize – být hlavním místem, kam se cizinci obracejí pro radu a pomoc, a klíčovým partnerem města a místních zahraničních firem v oblasti komunikace s cizinci.

  The Brno Expat Centre is an organisation supported by the Brno City Council to help foreign professionals, including graduates of Brno universities and working students. Our mission - we help foreign professionals find a new home in Brno and create an open environment for integration into the life of the city. Our vision - to be the main place where foreigners turn for advice and assistance and a key partner of the city and local foreign companies in communicating with foreigners.

  Veronika Kiruščanka

  Workshop

  #brnoregion (JIC)

  JIC empowers people to create businesses that can change the world. It envisions an open innovation ecosystem – home to globally successful entrepreneurs and an inspiration for the world. JIC supports, guides, inspires and teaches, it believes that only people who see their work or business as meaningful can be simultaneously successful and enjoy satisfying lives. About one hundred South Moravian companies come through its programs each year, from start-up entrepreneurs to established firms.

  Halina Jílková

  Panel discussion: International Brno

  Register

 • 15:10 - 15:50 | Budoucnost digitalizace ve veřejném sektoru

  Víš, co všechno nám elektronizace veřejné správy přinesla? Myslíš, že je to nutnost nebo rozmar budoucnosti? Odhal co tě v rámci digitalizace tohoto sektoru ještě čeká!


  Diskuze se zúčastní:

  Czechitas

  Jsme nezisková organizace, která otevírá svět IT ženám a dětem.

  Czechitas je česká nezisková organizace, jejímž cílem je inspirovat, vzdělávat a uplatňovat nové
  talenty v informačních technologiích a budovat komunitu se zájmem o IT. Pomocí pořádání
  nejrůznějších workshopů a kurzů se organizace snaží zvýšit genderovou diverzitu v IT prostředí, bořit
  stereotypy a překážky, které ženám a dívkám často brání proniknout do světa informačních
  technologií.

  Ondřej Čejka

  Otevřená města

  Jsme nezisková organizace se specializací na digitalizaci samospráv. Poskytujeme technickou, právní a metodickou podporu. Věnujeme se sdílení dobré praxe a podporujeme otevřená a modulární řešení pro obce, kraje a regiony.

  Mezi naše produkty patří Cityvizor nebo aplikace na transparentní vizualizaci městských a krajských rozpočtů. Dále aplikaci na digitalizaci dotačních titůuů lokálních samospráv (např. sport, kultura apod.). Aktuálně třetí produkt se zaměřuje na téma kyberbezpečnosti, kdy poskytuje průběžné skenování zranitelnosti a tvoří fakticky doplněk k známějším „penetračním testům“. Pro rok 2023 plánujeme tyto produkty rozšířit o miniweby pro malé a střední obce a software na energetický management obcí.

  Jiří Marek

  Odbor Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci

  Kabinet vicepremiéra Ivana Bartoše je tým úředníků, který se věnuje digitalizaci státu ve všech jejích aspektech jak po projektové, tak analytické linii. Kabinet se zabývá také evropskou politikou v oblasti digitalizace, podílí se na vyjednávání legislativních a nelegislativních návrhů na půdě Rady EU a navazuje kontakty s mezinárodními partnery.

  Zuzana Ujhelyiová

  Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity

  ÚVT je zajišťuje většinu IT služeb na Masarykově univerzitě. Celkem jich provozujeme a rozvíjíme kolem 180, navíc spravujeme největší univerzitní počítačovouť a pečujeme o výpočetní servery. Zároveň pracujeme na vlastním výzkumu, podporujeme výuku a spolupracujeme s různými vědeckými skupinami. Více než 40 let jsme spolehlivým partnerem poskytujícím špičkové IT zázemí pro 40 000 studentů, zaměstnanců a akademiků Masarykovy univerzity.

  Jan Mysliveček

  NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)

  Národní agentura pro komunikační a informační technologie, založena 1.2.2016 ministerstvem vnitra. NAKIT je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu. Podporuje a rozvíjí eGovernmentzajišťuje bezpečný a koncepční provoz a rozvoj kritické komunikační infrastruktury a obecně dodává bezpečná řešení v oboru informačních a komunikačních technologií.

  Lukáš Trnka

  Panelová diskuze: Budoucnost digitalizace ve veřejném sektoru

  Přihlásit se

Workshopy

Workshopová místnost A

 • 10:10 - 10:40 | Jak na životopis pro státní správu a nezisk

  Životopis jako marketingový nástroj, který vám umožní udělat dobrý první dojem a získat si srdce personalisty. Proč tvorbu životopisu nepodcenit? Jak se vyhnout chybám a jak se prezentovat v tom nejlepším světle? A to hlavní, jaká specifika má životopis pro státní správu a nezisk? Na co se zaměřit a čemu se naopak vyhnout?

  Kariérní centrum MU
  Mgr. Tereza Lebedová 

  Přihlásit se

 • 10:50 - 11:20 | Policie ČR: Zaměstnání garantované státem

  Aneb zaměstnání, kde nezažiješ nudu a budeš mít garantovaný plat za práci, která má smysl. Přijď si na workshop poslechnout více o výhodách zaměstnání ve státní správě.

  Policie ČR
  plk. Mgr. Lenka Jenková
  Vedoucí personálního odboru

  Přihlásit se

 • 11:30 - 12:00 | Kariéra na Odvolacím finančním ředitelství

  Přijďte se seznámit s kariérními příležitostmi na Odvolacím finanční ředitelství, které je jedním z nejmladších státních orgánů a současně celostátní instancí při správě daní. Má kolektiv mladých a ambiciózních právníků a ekonomů, kteří v rámci svého kariérního růstu získávají bohaté zkušenosti z oblasti daňového a správního práva, ale také se podílejí na formování daňové správní praxe. Absolventi právnických a ekonomických fakult tak mají zcela jedinečnou příležitost získat schopnosti a zkušenosti ať již při vedení odvolacích řízení, nebo při zastupování tohoto orgánu před správními či nadnárodními soudy.

  Odvolací finanční ředitelství
  JUDr. David Jeroušek
  Ředitel sekce a zástupce ředitele OFŘ

  Přihlásit se

 • 12:30 – 13:00 | Jak na volbu pracovních příležitostí

  Workshop vám nabízí prostor k zastavení se a protřídění informací (nejen) z konference, které se Vám o možných pracovních příležitostech honí hlavou. Kterým směrem se vydat? Co pomůže se rozhodnout? Má cenu zkoušet i práci mimo můj obor studia? Co vlastně od pracovní zkušenosti chci? Na tomto workshopu budete mít možnost zamyslet se, jaké pracovní příležitosti se vám nyní otvírají.

  Kariérní centrum MU
  Mgr. Matěj Sapík

  Přihlásit se

 • 13:10 - 13:40 | Motivation is not (only) about money (EN)

  Motivation is a magic word. Often a buzz word. Everyone is looking for it. At least employers want motivated employees. And often the first thing that comes to mind is money. But motivation isn't just about money, which can be a double-edged sword. In this workshop, I'll briefly introduce how we can think about motivation from both the employer and employee perspective, and what the main factors can be that affect how motivated we are.

  Career Centre of Masaryk University
  Bc. Jaroslav Sýkora

  Register

 • 13:50 - 14:20 | Influence of personal values in career choice (EN)

  Have you heard of someone seeking a job in which they wish to be dissatisfied? But how do you determine if you will be satisfied in your job? In this workshop, we'll talk about values and their impact on careers. We will review some methods to help you identify your values. And we'll show you how you can work with these values in your career planning.

  Career Centre of Masaryk University
  Mgr. Matěj Sapík

  Register

 • 14:30 - 15:00 | Jak na Linkedin & JobCheckIN

  LinkedIn je pracovní sociální síť. JobCheckIN je kariérní portál pro studenty MUNI. Obě tyto platformy spojuje, že pomáhají při hledání práce. Jsou ale také místem, kde představujeme to, co už umíme, jaké máme zkušenosti a třeba i o tom, co bychom jednou chtěli dělat. Podíváme se proto především na to, jak vypracovat (pracovní) profil, a proč je užitečné si ho vytvořit ještě před tím, než se pustím do přípravy životopisu.

  Kariérní centrum MU
  Bc. Jaroslav Sýkora

  Přihlásit se

 • 15:10 - 15:40 | Brno Expat Centre: Working in the Czech Republic as foreign students and graduates (EN)

  Presentation for foreign students and graduates from both EU and Non EU countries about the possibilities of working or doing business in Brno. You will learn how to work legally during your studies and why and how to stay in Brno after you graduate.

  Brno Expat Centre
  Veronika Kiruščanka

  Register

Workshopová místnost B

 • 10:50 - 11:20 | Studentské spolky a jejich kultura

  Chtěl/a by sis vyzkoušet, jak to v takové firmě vypadá? Přijď na workshop, kde ti studentské organizace MUNIE, Elsa a AIESEC ukáží, jak v takové firemní kultuře můžeš plavat jako ryba ve vodě ještě dřív, než vůbec dostuduješ.

  AIESEC, ELSA, MUNIE

  Přihlásit se

 • 11:30 - 12:00 | Складання резюме: правила та рекомендації (UA)

  На воркшопі розберемо ключові правила та особливості написання професійного резюме. Визначимо типові помилки при складанні резюме. Поговоримо про останні тренди підготовки резюме. Зазначимо загальні рекомендації щодо складання СV.

  Центр кар'єри Університету Масарика
  Sofiia Berezka, Ph.D.

  увійти в систему

 • 14:30 - 15:00 | Уміння презентувати себе: фішки та поради (UA)

  Яку роль уміння презентувати себе відіграє у процесі успішного становлення кар’єри. Що впливає на здатність презентувати себе? Як правильно це робити? Як правильно скористатись власними перевагами, а що робити з недоліками? Як працює перше враження? Якщо вас цікавлять відповіді на ці запитання, то запрошую вас на семінар «Уміння презентувати себе: фішки та поради»

  Центр кар'єри Університету Масарика
  Sofiia Berezka, Ph.D.

  увійти в систему

Doprovodný program

 • Networking mezi hosty a řečníky

  11:00 – 16:00

  Pokud vás panelová diskuze inspiruje k zapojení se do neziskové či státní sféry, můžete se setkat se zástupci jednotlivých organizací i osobně a neformálně se s nimi pobavit o tom, co by vás zajímalo. 

 • Konzultace CV

  10:00 – 16:00

  Využijte přímo na místě bezplatnou možnost konzultace CV s poradci Kariérního centra. Pomůžeme vám vyladit váš životopis a poradíme jak na přípravu pracovního portfolia. 

 • Sběr šatstva a domácích potřeb pro charitativní účely

  10:00 – 16:00

  Provětrejte svoji domácnost, darujte věci a oblečení, které nepotřebujete pro charitativní účely. Přineste je s sebou a my se postaráme o to, aby se dostali k těm, kteří to potřebují nejvíc.

  Jaké oblečení přinést?

Praktické informace a FAQ

Akce se koná fyzicky v Otevřené zahradě. Vstupné je zdarma.

Pro koho je konference určená?

Konference JobNEST je určena primárně studentům a absolventům všech fakult Masarykovy univerzity. Na konferenci jsou však vítáni také studenti středních škol i široká veřejnost. 

Můžu přijít i bez předešlé registrace?

Na konferenci můžete přijít i bez předešlé registrace. Místa k sezení v konferenčním sálu budou však rezervována pro zaregistrované účastníky. Bude-li kapacita naplněna, příchozí bez registrace budou mít místa na stání. 

Kde najdu Otevřenou zahradu?

Otevřená zahrada Brno se nachází na adrese: Údolní 33, u zastávky Obilní trh.

Kontakt

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte Annu.

Anna Veselá

koordinátorka konference


telefon: 728 299 677
e‑mail:
Podívejte se na záznam z loňského ročníku, který se konal na půdě Fakulty sociálních studií.

07:10 Mýty o kariéře ve státní správě. 

51:17 Stáže a praxe v nezisku a státní správě.

01:42:25 Kariéra v nezisku.

02:41:26 DOBROvolnictví.

03:30:45 Inspirativní panel – cesta naší organizace a možnosti zapojení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info