Masarykova univerzita - logo

Kontakt

Adéla Potyková

+420 549 494 599

Nabídka práce a stáží

Referent/ka Odboru sociálních věcí

Kariérní centrum Masarykovy univerzity
Publikováno
7. 12. 2017
Detail inzerátu v kariérním portálu JobCheckIN
https://www.jobcheckin.muni.cz/jobs/e253d7e4-96bf-4144-b67c-d24b16d13418

Popis pracovní pozice

Referent/ka Odboru sociálních věcí (sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti


  • Výkon přímé sociální práce v přenesené působnosti – práce s cílovou skupinou osob zdravotně postižených, osob s nízkými příjmy, osobami náležejícími do etnických menšin, 
  • výkon agendy zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, vedení správního řízení, výkon dohledu nad plněním povinností zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle ust. § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  • agenda osob omezených či zbavených na způsobilosti k právním úkonům,
  • výkon funkce veřejného opatrovníka osob omezených či zbavených na způsobilosti k právním úkonům,
  • výkon funkce zvláštního příjemce pojistných i nepojistných sociálních dávek (zejm. příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory),
  • agenda sociálního kurátora, práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, psychiatrických léčeben,
  • agenda uzavírání smluv dle ust. § 91 odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • výměna parkovacích průkazů u držitelů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. a III. stupně.

Typ pracovního úvazku

Plný úvazek

Místo výkonu práce

Tišnov

Více informací o požadavcích na pozici a co společnost nabízí naleznete v detailu inzerátu v kariérním portálu JobCheckIN.

Hlavní partner