Masarykova univerzita - logo

Kontakt

Kalendář akcí

15. 9. 2017

Janáčkova opera: Pravidla slušného chování v moderní společnosti

Divadlo Reduta, Zelný trh 4

Vztahům vládnou pravidla!
Narodit se není komplikované. Zemřít je jednoduché. Žít mezi těmito dvěma událostmi není nutně nemožné. Prostě stačí přizpůsobit se pravidlům a akceptovat jejich doporučení.

Protože středobodem naší sezony jsou mezilidské vztahy jakkoliv nebezpečné mohou být, opera, kterou pro nás napsal skladatel Michal Nejtek a režisér a libretista Jiří Adámek, je s tímto tématem velmi úzce spojena, neboť vztahům vládnou Pravidla! A to přímo Pravidla slušného chování v moderní společnosti. 

Francouzský dramatik Jean-Luc Lagarce zpracoval v roce 1994 manuál správného chování z přelomu 19. a 20. století. Hru pojal jako jeden velký výstup, v němž květnatě vysvětluje a komentuje seznam pravidel chování v základních životních situacích – nekonečné množství položek, jejichž absurdita a komičnost záhy vyplyne na povrch. Lagarceho hra se stala východiskem pro novou operu dvojice renomovaných umělců mladé generace, skladatele Michala Nejtka a režiséra Jiřího Adámka, která vznikla přímo pro soubor Janáčkovy opery NdB. Na „buñuelovsky“ pojaté absurdní slavnostní hostině chór čtyř pěvců – odvěkých strážců tradic a noblesy – provede diváky životem od narození až po smrt skrze pravidla společenského chování.

Světová premiéra se koná 15. září 2017 v divadle Reduta.

Hlavní partner