Masarykova univerzita - logo

Jak najít vhodného zaměstnance? Díky assessment centru

23. 6. 2016, Autor: Vojtěch Žák, copywriter Kariérního centra MU

Náborový proces je drahý, zdlouhavý a jeho výsledky jsou nejisté. Najít ideálního zaměstnance je těžké, obzvlášť na dnešním trhu práce. I když je výkonný, nic nezaručuje, že ho práce bude bavit. Naštěstí je tu způsob, jak na pozici vybrat tak vhodného kandidáta, jak je jenom možné. Jmenuje se assessment centrum.

    
    Assessment centrum (AC) je moderní metoda výběrového řízení, která se dříve používala
    především pro výběr pracovníků na pozice ve vyšším managementu. Dnes se rozšířila i na
    běžné nižší pozice a využívá ji velké množství zaměstnavatelů i v Česku.
 

Jak vypadá assessment centrum

Assessment centrum tvoří

 -  individuální
 - 
a skupinové úkoly.

Každá část se zaměřuje na některou z klíčových kompetencí, např. samostatnost, leadership, práci v týmu, kreativitu, flexibilitu, odolnost proti stresu aj.

„Na AC testujeme různé kompetence, podle toho, na jaké místo probíhá výběrové řízení,“ vysvětluje kariérní poradkyně Pavla Horáková. „Např. na pozici asistenta budeme testovat organizační dovednosti, přesnost a hlídání hranic, na pozici manažera marketingu leadership, efektivní komunikaci, flexibilitu či asertivitu.“

Každý účastník je sledován alespoň 2 nezávislými pozorovateli, kteří si zaznamenávají všechny jeho reakce. S tím jim pomáhá kompetenční model vytvořený na míru dané pozici, a i samotná struktura AC, která zajišťuje, že každá ze sledovaných kompetencí se projeví alespoň třikrát.

Proč je assessment centrum vhodnější než běžný pohovor

„Se zpracováním CV nebo domácího úkolu může pomoci kamarád. Na pohovoru lze úspěšně sdělovat informace, které jsou líbivé a v daný okamžik neověřitelné. Na AC je ale uchazeč vystaven reálným úkolům, které bude v budoucím povolání plnit. Ukážou se především vzorce chování a osobnost uchazeče. Snadno jde poznat, jestli se uchazeč přetvařuje, masku totiž neudrží celý den. Díky tomu jsme schopni přesně předpokládat pracovní výkon uchazeče,“ prozrazuje Pavla Horáková, která připravuje AC v Kariérním centru MU.

Výběrové řízení přizpůsobujeme konkrétním požadavkům klienta. Podle jeho přání:

 - analyzujeme danou pozici,
 - zjistíme, jaké úkoly bude zaměstnanec plnit,
 - pojmenujeme kompetence, které jsou pro práci nezbytné,
 -  připravíme inzerát,
 -  provedeme předvýběr kandidátů na základě CV, motivačních dopisů a zpracování zkušebního úkolu,
 - v případě potřeby provedeme telefonický screening.

Poté připraví celodenní AC tak, aby umožnilo pozorování 5 – 8 klíčových kompetencí důležitých pro danou pozici. Na AC vybere ve spolupráci se zadavatelem nejzajímavější kandidáty, které si pozve k individuálnímu pohovoru.

Jak spolehlivé jsou výsledky AC

V Kariérním centrum MU nejsou součástí AC jenom úkoly, ale zároveň i psychodiagnostika, což je soubor psychologických metod měřících osobnost a výkon.

„Díky těmto testům a celému AC jsme schopni velice spolehlivě říct, jak vhodný je kandidát pro danou pozici, jak s ním pracovat a na co se zaměřit v jeho rozvoji, aby byl v práci spokojený a motivovaný,“ upřesňuje Pavla Horáková.

Naše služby

Kariérní centrum MU nabízí

 - modelové AC pro studenty, kteří si mohou vyzkoušet, jak podobné výběrové řízení vypadá, a zároveň dostanou zpětnou vazbu na svůj výkon.
 - reálné AC pro zaměstnavatele,
 - reálné AC pro Masarykovy univerzitu a její pracoviště.

Pokud chcete vědět víc, kontaktujte vedoucí KC MU Šárku Karmazínovou na karmazinova@rect.muni.cz.

Hlavní partner