Jak dodržet novoroční předsevzetí

21. 12. 2015, Autor: Vojtěch Žák, copywriter Kariérního centra MU

Chcete-li dodržet nějaké předsevzetí, měli byste si vytvořit určitý návyk. Návyk cvičit každé ráno, vstávat pravidelně, chodit do podniků, kde se nekouří, apod.

Podle doktora Maltze (1989) člověk potřebuje 21 (potažmo 30) dní na vytvoření nového návyku. Jakkoliv se jedná o často citovaný zdroj, objevují se i oponenti tohoto tvrzení. Výzkum psycholožky Lally a jejích kolegyň naznačuje, že k vytvoření návyku je potřeba průměrně 66 dní, respektive 18 až 254 dní, v závislosti na člověku a okolnostech. (Lally; van Jaarsveld; Potts; Wardle 2009)

Co z toho vyplývá?

Že to zpočátku nebude lehké. Sotva vyprchá počáteční nadšení, z předsevzetí se stane břímě, do něhož se vám nebude chtít. Vydržte. Zlepší se to.

Základem vám buď dvě přísloví:

  • „Méně je více!“
  • „Kvalita je důležitější než kvantita!“

A teď už ke konkrétním radám:

1.

Dejte si jenom 1 předsevzetí

Čím víc jich budete mít, tím těžší bude je dodržet.

Budu cvičit své komunikační dovednosti, abych si snáze našel práci.

2.

Stanovte si konkrétní cíl

Ať je realistický a splnitelný. Méně je více! Začněte po malých krůčcích a postupně je zvětšujte.

Do začátku února budu znát základní pravidla efektivní komunikaci.

Do začátku března si veškerou teorii vyzkouším prakticky.

(…)

3.

Určete si milníky a pochvalte se za ně

Negativní motivace by vás jenom brzdila. Zato pozitivní motivace vám dá sílu pokračovat. Druzí to pro vás neudělají. Motivujte se sami!

Až si úspěšně vyzkouším první pravidlo efektivní komunikace v praxi, půjdu za odměnu do restaurace na pěknou večeři.

4.

Stanovte si konkrétní čas, kdy předsevzetí plníte

Právě pravidelností se vytváří návyk. A jakmile si na něco zvyknete, už to půjde samo.

Teorii budu studovat pokaždé v 9:00 ráno, než půjdu do školy.

Praktické úkoly budu mít splněný každý den před 15,00.

5.

Najděte si parťáka, který do toho půjde s vámi.

Ve dvou se to lépe táhne, budete se vzájemně povzbuzovat a kontrolovat. Ale pozor, nenechte parťáka, aby vás stáhl dolů! Vyberte si někoho motivovaného!

Alternativu představují různé sociální sítě, na níž se můžete svěřovat se svými výkony, nebo přátelé, kteří budou kontrolovat, že skutečně plníte, co jste přislíbili.

Na konci každého týdne povím Lucii Výborné, co jsem se daný týden naučil.

 

Citované zdroje:

Lally, Phillippa; van Jaarsveld, Cornelia H. M.; Potts, Henry W. W.; Wardle, Jane. 2009. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. In: European Journal of Social Psychology. 2010, Vol. 40, Issue 6, pp. 998–1009.

Maltz, Maxwell. 1989. Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life. New York: Pocket Books.

Hlavní partner