Pravidla soutěže Prvákovin

29. 7. 2020, Autor: Kariérní centrum MU

Vyhlašujeme soutěž o 9 cen od partnera soutěže Captain Morgan. 

Pravidla soutěže:

1. Napište nám do komentářů na stránce Prvákovin pod soutěžní příspěvek, co se vám nejvíce líbilo na Prvákovinách

2. Připište svou fakultu a termín, kterého jste se letos účastnili

3. Registrujte se na web www.kariera.muni.cz zde https://kariera.muni.cz/prihlaseni

Kdy vyhlásíme vítěze?

Soutěžit můžete do pondělí 12. října do 10:00. Šťastlivce náhodně vybereme a vyhlásíme v ten samý den na facebookové stránce Prvákoviny.


Obecná pravidla: 

1. Soutěž organizuje společnost Kariérní centrum Masarykovy univerzity, Komenského nám. 220/2, Brno, www.kariera.muni.cz, info@kariera.muni.cz

2. Soutěž trvá vždy ve vymezený čas dle příspěvku zveřejněném na sociálních sítích. Výherce je vždy uveřejněn veřejně na dané sociální síti po uzavření soutěže, a to v termínu, které určí sám organizátor.

3. Výherce bude vyhodnocovat interní komise Kariérního centra s na základě originality, nápaditosti, vtipu či náhodného výběru. Vítěz zážitku musí splňovat všechna kritéria soutěže.

4. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

5. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. 

6. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Kariérní centrum MU. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.

7. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách nebo sociálních sítích Kariérního centra.

8. Soutěžící přihlášením se do Soutěže, tedy aktivním zapojením se a plněním podmínek soutěž, souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 

Přejeme mnoho štěstí v soutěži!

Hlavní partner

Partneři