Bezchybný životopis: Co do něj patří a co ne?

Životopis. Vytvořit ho je pro někoho otázkou pár minut, pro druhého práce na celý den. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, rozhodně pro vás není nemožné mít díky pár tipům a radám skvělý životopis – relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte a zároveň profesionální a svým způsobem unikátní.

21. 9. 2020

Bez popisku

Obecná pravidla pro tvorbu CV  

 • Mějte jeden životopis, ve kterém máte kompletní informace o svých zkušenostech, vzdělání atd. Z něho pak podle potřeby vytvářejte specializovaná CV, v nichž využije jen určité relevantní informace pro různé pozice.  
 • Stěžejní součástí životopisu je tzv. hlavička. Do ní patří jméno, kontaktní údaje: e-mail, telefon a adresa bydliště, na které je možné vás zastihnout.  
 • Informace o věku, datu narození, národnosti, zdraví a rodinném stavu mohou být diskriminační. Není nutné je v CV uvádět.  
 • Buďte struční. Šetřete personalistův čas a zašlete životopis, který bude mít maximálně dvě strany. Mezi nejdůležitější informace patří vzdělání, pracovní zkušenosti, jazyky a kontakty.
 • Myslete na to, že vaše CV by mělo být informačně nadupané a každé zmíněné slovo by mělo mít svůj důvod. Vyhněte se proto nicneříkajícím a vágním spojením. Dávejte si také pozor na dlouhé bloky souvislého textu.
 • U pracovních zkušeností uvádějte ideálně okolo 4 pozic, které souvisí s místem, na které se hlásíte. I na brigádách nebo stážích jste se mohli naučit dovednosti, které se pro zmíněné místo hodí (např. týmová práce, organizační dovednosti apod.), tak se zamyslete nad tím, co vše můžete uvést.
 • Buďte chronologičtí. Ale pozor! Vždy jmenujte nejaktuálnější informace, ať už se jedná o studium, nebo zkušenosti. Poté vypisujte další položky postupně, jak jedna druhé předcházely. Tedy od nejnovějšího po nejstarší.
 • Úroveň svých jazykových dovedností uvádějte podle Společného evropského referenčního rámce (A1C2).
 • Nezapomeňte v závěru CV uvést datum aktualizace, čímž dáte najevo, že všechny údaje jsou k tomuto datu aktuální.

Vizuální stránka životopisu  

Úspěch životopisu závisí sice především na jeho obsahu, ale body vám může připsat i jeho vzhled.  Můžete si vytvořit vlastní šablonu, využívat barvy, fonty. Jen pamatujte, že méně je někdy více.  

 • Životopis můžete ozvláštnit grafickými prvky. Dáte tak najevo své dovednosti a zároveň se odlišíte od jiných uchazečů. Grafické vylepšení CV ale není povinné, a ani nemusí být pro danou pozici relevantní.
 • Fotografie může, ale nemusí být součástí CV. Díky fotce si vás ale personalista lépe zapamatuje a nestanete se jen jedním z mnoha anonymních uchazečů.

Jak posunout CV na další level?  

 • Pro oživení CV můžete využít i krátké představení sama sebe. Co by se o vás měl personalista ještě dozvědět? Představení by mělo být stručné a hodí se do něj např. vyjmenování hodnot, které vyznáváte, vaše životní vize či poslání.  
 • Máte za sebou projekty se zvučnými jmény? Spolupracovali jste se známými osobnostmi ve vašem oboru? Zvýrazněte je, aby si jich personalista všiml na první pohled.  
 • Do životopisu můžete uvést i své zájmy. Nejsou povinné, ale může být vhodné se o nich zmínit, pokud například souvisí s pozici, na kterou se hlásíte.
 • Přizpůsobte CV inzerátu. Vyhledejte si konkrétní klíčová slova v popisu pozice, na kterou se hlásíte, a uveďte je také ve svém životopisu. Personalisté se podle nich často orientují.   

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info